I ZAWODY STRZELECKIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

7 czerwca 2017 r. na strzelnicy szkolnej odbyły się I Zawody Strzeleckie Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZSP nr 2 im E. Orzeszkowej w strzelaniu z broni pneumatycznej (kal. 4,5 mm).

W zawodach uczestniczyło 27 gimnazjalistów reprezentujących 3 szkoły gimnazjalne Powiatu Bartoszyckiego (Gimnazjum w Kinkajmach, Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach, Gimnazjum nr 3 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach). Każda szkoła gimnazjalna wystawiła 9 reprezentantów w 3 zespołach.

Zawody zostały zorganizowane przez Szkolne Koło Strzeleckie LOK „ZSP nr 2 Bartoszyce”.

Uczniowie strzelali z karabinków pneumatycznych w postawie stojącej. Oddawano po 3 strzały próbne i 10 ocenianych. Opiekę medyczną zapewniała  Szkolna Grupa Joannitów.

Wyniki:

Klasyfikacja zespołowa:

1. Drużyna nr 1 z Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach (Weronika Stapel, Joanna Stachurska, Łukasz Ferdycz)– 201 pkt. Opiekunowie: Bogdan Wawrzyniak, Tomasz Płonowski.

2. Drużyna nr 1 z Gimnazjum w Kinkajmach ( Kacper Birbach, Szymon Tabaka, Hubert Wrona) – 193 pkt. Opiekun: Barbara Choruży-Połeć.

3. Drużyna nr 1 z Gimnazjum nr 3 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach (Artur Prokop, Łukasz Niebrzegowski, Alek Błażewicz )– 184 pkt. Opiekun: Kamil Figat.

4. Drużyna nr 2 z Gimnazjum w Kinkajmach (Cyprian Frączek, Olaf Sobczak, Julia Taranowicz)-179 pkt.

5. Drużna nr 2 z Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach(Kacper Łastowski, Grzegorz Klimek, Paweł Stachowski)- 168 pkt.

6. Drużyna nr 3 z Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach(Julia Płonowska, Dominika Jagielska, Piotr Warmke)-154 pkt.

Klasyfikacja indywidualna:

1. Julia Taranowicz (Gimnazjum w Kinkajmach)- 73 pkt.

2. Kacper Łastowski (Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach)-72 pkt.

3. Joanna Stachurska (Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach)-70 pkt.

4. Grzegorz Klimek (Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach)-69 pkt.

5. Weronika Stapel (Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach)-68 pkt.

6. Kacper Birbach(Gimnazjum w Kinkajmach)-67 pkt.

Organizatorzy dziękują Dyrektorowi ZSP nr 2 w Bartoszycach Panu Zbigniewowi Pietrzakowi za ufundowanie nagród.

Dziękujemy również gimnazjalistom i ich opiekunom za uczestnictwo w zawodach.