«

»

Lip 02 2020

WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Przypominamy, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć w dniach 31.07. – 04.08.2020 r.

Punkt Rekrutacyjno-Kwalifikacyjny będzie otwarty w godz. od 9.00 do 15.00.