«

»

Maj 18 2020

Informacja

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniowie klas III BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA mogą realizować zajęcia praktyczne u pracodawców.

Udział uczniów w wyżej wymienionych zajęciach jest możliwy po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – po uzyskaniu zgody jego rodzica (opiekuna prawnego).