«

»

Kwi 27 2020

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Uczniowie, którzy zdawali egzaminy zawodowe w sesji styczeń-luty w roku szkolnym 2019/2020 mogą już się logować do systemu i sprawdzać swoje wyniki.

PROSZĘ NIE PRZYCHODZIĆ DO SZKOŁY PO ODBIÓR ŚWIADECTW!

O TERMINIE I FORMIE ODBIORU POINFORMUJEMY NA STRONIE SZKOŁY.