«

»

Kwi 27 2020

Informacja

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00 – tylko w sprawach pilnych. 

W pozostałych konsultacje telefoniczne nr tel. 89-762-27-68.