«

»

Lip 01 2019

Informacja dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW
Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach po konsultacji ze Starostą Powiatu Bartoszyckiego Panem Zbigniewem Nadolnym w dniu 01.07.2019 r. informuje, że otrzymała pozwolenie na utworzenie dodatkowego oddziału  w Liceum Ogólnokształcącym dla absolwentów gimnazjów.
W związku z tym po gimnazjum zostaną utworzone następujące klasy:
  • trzy klasy Liceum Ogólnokształcącego,
  • jedną klasę łączącą grupę Technikum Ekonomicznego i grupę Technikum Spedycyjnego,
  • dwie klasy Branżowej Szkoły I stopnia.
Listy przyjętych będą do wglądu dnia 02.07.2019 r. od godziny 8.30 w punkcie rekrutacyjnym.
ZAPRASZAMY
 
INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach po konsultacji ze Starostą Powiatu Bartoszyckiego Panem Zbigniewem Nadolnym w dniu 01.07.2019 r. informuje, że otrzymała pozwolenie na utworzenie dodatkowego oddziału w Liceum Ogólnokształcącym oraz dodatkowego oddziału w Branżowej Szkole I stopnia dla absolwentów szkół podstawowych.
W związku z tym po szkole podstawowej zostaną utworzone następujące klasy:
  • trzy klasy Liceum Ogólnokształcącego,
  • jedną klasę łączącą grupę Technikum Ekonomicznego i grupę Technikum Spedycyjnego,
  • dwie klasy Branżowej Szkoły I stopnia.
Listy przyjętych będą do wglądu dnia 02.07.2019 r. od godziny 8.30 w punkcie rekrutacyjnym.
ZAPRASZAMY