«

»

Cze 06 2019

WARSZTATY TERENOWE W MAZURSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

W dniach od 27 do 31 maja 2019 r. wzięliśmy udział w warsztatach terenowych „Szkiełko i oko – interdyscyplinarna edukacja w praktyce”, które odbyły się w Nowym Moście, miejscowości położonej na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Podczas różnorodnych warsztatów przedmiotowych pogłębiliśmy swoją wiedzę z zakresu ochrony przyrody i środowiska, prowadziliśmy obserwacje, oznaczaliśmy gatunki roślin i zwierząt. Dokonywaliśmy  także pomiarów wysokości względnej wzniesienia, kąta padania promieni słonecznych, właściwości fizyczno-chemicznych pobranej próbki glebowej oraz wyznaczaliśmy azymuty w terenie. Mieliśmy też czas na rozrywki edukacyjne. Pływaliśmy  kajakami, graliśmy w siatkówkę oraz delektowaliśmy się pięknem naszej rodzimej przyrody – zwiedziliśmy m.in. Rezerwat „Zakręt”, w którym mieliśmy możliwość obserwacji gatunków chronionych w ich naturalnych siedliskach oraz jeziorka dystroficznego. Byliśmy także w Muzeum Przyrodniczym w Krutyni. Czas spędzony w Mazurskim Parku Krajobrazowym minął nam bardzo szybko i żal było wracać.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2:
– „Warsztaty terenowe to jedna z najlepszych wycieczek szkolnych”- Ola;
– ,,Miła atmosfera i wspaniali ludzie! Bawiłam się świetnie! Oby więcej takich wyjazdów.”- Wiktoria;
– „Takie warsztaty to idealna forma przyswajania wiedzy. Cieszę się, że mogłem wziąć w nich udział”- Kuba.
Agnieszka Dobrowolska-Śliwińska