«

»

Kwi 30 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

30 kwietnia nasi maturzyści zakończyli rok szkolny i przy dźwiękach dzwonka szkolnego weszli na plac szkolny i tym samym pożegnali się ze sztandarem szkoły, który został przekazany młodszemu pocztowi.

Dyrektor Zbigniew Pietrzak w swym wystąpieniu nawiązywał do niedawno zakończonego strajku nauczycieli mówiąc, że była to lekcja obywatelskiego wychowania.

Jego decyzję o udzieleniu absolutorium uczniom odczytywali wychowawcy poszczególnych klas. W tym czasie wyczytywani uczniowie pojedynczo wstawali z krzeseł by na koniec rzucić w górę czapki absolwentów.
W prezencie od dyrektora absolwenci otrzymali  banany, a od swoich młodszych kolegów skarbonki z życzeniami szczęścia.

Życzymy naszym absolwentom samych sukcesów na egzaminie maturalnym i w dalszym etapie życia.