«

Kwi 16 2019

Informacja

Dyrektor ZSP nr 2 im. Elizy Orzeszkowej zaprasza uczniów klas programowo najwyższych liceum ogólnokształcącego (kl. III) i technikum (kl. IV) na spotkanie informacyjne dotyczące klasyfikacji końcowej i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Spotkanie odbędzie się (w zależności od pogody) na dziedzińcu szkolnym lub w auli A o godz. 12.00 w piątek 19 kwietnia 2019 r.
Serdecznie zapraszam