«

»

Mar 28 2019

,,Dzień świadomości” z udziałem grup projektowych naszych uczniów

III edycja „Dnia Świadomości”, której współorganizatorem byli uczniowie klasy III LO c, realizujący projekty społeczne „Świadomi Siebie-Świadomi Innych” oraz „Inny Nie Winny”, odbyła się w 28 marca w Bartoszyckim Domu Kultury, przy szczelnie wypełnionej sali. Kampania społeczna organizowana była we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Kamińsku oraz Fundacją „Co Dwie Głowy” z Warszawy.
Wyżej wspomniane projekty społeczne to działania młodzieży skierowane do rówieśników i mające na celu szerzenie świadomości na temat zaburzeń psychicznych.
„Dzień Świadomości” rozpoczął się wspólnym, międzypokoleniowym śniadaniem z mieszkańcami DPS w Kamińsku i tam pierwsza z grup „Świadomi Siebie-Świadomi Innych”, podczas wygłoszonej prelekcji, podsumowała swoje dotychczasowe działania. Kontynuacją było wydarzenie publiczne w Bartoszyckim Domu Kultury. Na deskach sceny druga grupa projektowa „Inny NieWinny” opowiedziała o relacjach z osobami zaburzonymi psychicznie, przy wsparciu koleżanek z pierwszego projektu. Młodzież pokazała jak przezwyciężać stereotypy i przełamywać bariery międzyludzkie. A robiła to na podstawie zdobytych doświadczeń z integracyjnych spotkań  z ludźmi wykluczonymi społecznie oraz opinii ekspertów z dziedziny psychiatrii.
Prelekcje poprzedził recital słowno-muzyczny Gabriela Fleszara pn.„Wolności oddać nie umiem”, łączący muzykę z kwestiami profilaktyki uzależnień.
Kampanią społeczną „Dzień Świadomości” zainteresowały się media lokalne i ogólnopolskie.
Więcej na temat wydarzenia możecie przeczytać w Gońcu Bartoszyckim:
http://bartoszyce.wm.pl/575839,Dzien-Swiadomosci-czyli-lamanie-stereotypow-dotyczacych-zaburzen-psychicznych.html?fbclid=IwAR3K6raJnzWJz5e6w3wpV88inyQC8EGcDEUBtbcUNHSQloDJUS8la4oy4QU

Katarzyna Zagajewska-Sycz