«

»

Mar 22 2019

Podsumowaliśmy działania projektu „PRAWI W SIECI”

Pozyskany budżet-ponad trzy tysiące zł, współpraca z dziesięcioma szkołami z powiatu bartoszyckiego, około pięciuset pięćdziesięciu beneficjentów realnych i ponad trzydzieści jeden tysięcy-wirtualnych, dziewięć prelekcji, pięciu sponsorów, siedmiu partnerów i trzech patronów medialnych. Tak w liczbach wygląda podsumowanie działań „Prawych w Sieci”. Najważniejszy efekt? To poszerzenie świadomości młodzieży nt. niebezpieczeństw czyhających w Internecie oraz skutków bezmyślnego użytkowania Sieci.
18.03.2019 r. odbyło się wydarzenie końcowe pn. „Prawi w Sieci, czyli jak przeciwdziałać cyberprzemocy?”. Sala Bartoszyckiego Domu Kultury była wypełniona po brzegi przez uczniów klas V-VIII bartoszyckich szkół. „Prawi” przedstawili prelekcję na temat cyberprzemocy, praw autorskich i zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz podsumowali swoje osiągnięcia. Zorganizowali również dyskusję panelową z udziałem ekspertów: sędziny – p. Ewy Kurasz, policjantki – p. Marty Kabelis, dyrektora Banku PKO w Bartoszycach, p. Radosława Wójcika. Goście przekazali bezcenną wiedzę na temat konsekwencji łamania praw w Internecie, statystyk dotyczących cyberprzemocy oraz m.in. bezpiecznych transakcji finansowych on-line.
Najważniejsze, że nasze działania przynoszą efekty. Uczniowie przyznają, że nie wiedzieli na czym polega łamanie praw autorskich, ani jakie kary grożą za hejt i bezmyślne korzystanie z Internetu. Większość zgodnie stwierdziła, że zdobyta wiedza im się przyda i warto organizować takie wydarzenia-mówi Justyna Speruda.
Ciekawym pomysłem okazała się rozmowa z przedstawicielem Telefonu Zaufania, który zachęcił do korzystania z tej formy pomocy i zapewnił anonimowość.
Jeśli jakakolwiek ofiara cyberprzemocy dzięki nam zadzwoni do Telefonu Zaufania i otrzyma pomoc,  to będzie to nasz ogromny sukces – twierdzi Eliza Pasiecznik.
Wydarzenie było też okazją do podziękowania tym, którzy uwierzyli w celowość projektu młodzieży i wspierali go na różnych etapach realizacji.
To już kolejne, szeroko zakrojone projektowe działania  uczniów naszej szkoły, które pozytywnie wpływają na lokalną społeczność. W kwietniu czeka ich wyjazd do Warszawy, walka o najwyższą nagrodę: „Złotego Wilka” i spotkanie z uczestnikami olimpiady „Zwolnieni z Teorii” z całej Polski. Powodzenia!
Katarzyna Zagajewska-Sycz