«

»

Lis 19 2018

Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości

14 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Program akademii obejmował: zwięzły rys historyczny dotyczący wydarzeń z końca I wojny światowej i listopada 1918 r., wiersze z motywem ojczyzny – Antoniego Słonimskiego, Tadeusza Różewicza i Wisławy Szymborskiej, piosenki patriotyczne – ,,Rozkwitały pąki białych róż”, ,,Dziś idę walczyć, mamo”, ,,W listopadzie”, ,,Biały krzyż” oraz film ukazujący drogę Polaków do upragnionej wolności po  latach niewoli. W akademii wzięli udział następujący uczniowie: Julia Pudełek, Michał Jodko, Weronika Budna, Katarzyna Gładkowska, Karolina Zakaszewska, Oliwia Kokoszka, Sylwia Kobylarz   i Sylwia Ritkowska. Ich umiejętności artystyczne, dbałość o piękno języka ojczystego, emocjonalność, wzruszające interpretacje tekstów kultury zrobiły duże wrażenie na widzach, czyli całej społeczności uczniowskiej ZSP nr 2.

Grażyna Kęsicka