«

»

Lis 12 2018

Spotkanie z radcą prawnym

Uczniowie naszej szkoły w październiku uczestniczyli w cyklu wykładów prowadzonych przez  radcę prawnego z Fundacji „TOGATUS PRO BONO”- Andrzeja Dramińskiego.Podstawowym założeniem wykładów jest podwyższenie świadomości prawnej uczniów w zakresie problemów prawnych towarzyszących młodzieży w codziennym życiu.
Podczas zajęć młodzieży zostały przybliżone wiadomości z następujących tematów:
     1.Zatrudnianie młodocianych: prawa i uprawnienia młodocianych, kodeks pracy, umowy cywilnoprawne.
  1. Dobra osobiste w kodeksie cywilnym i ochrona dóbr osobistych w Internecie.
  2. Zasady postępowania sądowego w Polsce – uprawnienia świadka, jak się zachowywać w sądzie, w kontakcie z prokuratorem?
  3. Prawa autorskie: prawa osobiste i majątkowe, zasady ich ochrony.
  4. Młodzież była zainteresowana problematyką przedstawioną podczas wykładów. Pojawiły się pytania, dzięki którym można było w skrócie przeanalizować sytuację prawną omawianych przypadków.
Były to cenne lekcje z ekspertem, ponieważ znajomość prawa przydaje się każdemu, szczególnie młodym ludziom, wkraczającym w dorosłość- mówi p. Olga Chilmanowicz, nauczycielka prawa i inicjatorka spotkania. 

Olga Chilmanowicz