«

»

Wrz 02 2018

Wyjazdowe posiedzenie Rady Pedagogicznej w Galinach

31 sierpnia w sali konferencyjnej Folwarku Galiny odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podczas spotkania Dyrektor naszej szkoły p. Zbigniew Pietrzak zaprezentował Radzie nauczycieli rozpoczynających pracę w bieżącym roku szkolnym, zapoznał z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ustalonymi przez MEN, a także ze zmianami prawa oświatowego, które zaczynają obowiązywać w nowym roku szkolnym. Pan wicedyrektor Jędrzej Mrozek przedstawił regulamin oceny pracy nauczyciela, a także tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Porządek obrad obejmował 21 punktów.