«

Lip 11 2018

EGZAMIN MATURALNY–SESJA POPRAWKOWA

  • Poprawkowy pisemny egzamin maturalny z matematyki i języka polskiego odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 900 w auli budynku A i sali 308 A zaś z języka rosyjskiego w sali 301A.
  • Poprawkowy ustny egzamin maturalny z języka angielskiego odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 1000 w sali 105 A.