«

»

Lip 12 2018

Uwaga pierwszoklasiści

PODRĘCZNIKI

Prosimy nie kupować podręczników. Wykaz podręczników zostanie podany podczas pierwszego spotkania z wychowawcami klas.

SPOTKANIA

Nastąpiła zmiana godziny spotkania z wychowawcami. Spotkania uczniów z wychowawcami odbędą się 31 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w auli budynku A.

Spotkanie ogólne rodziców z Dyrekcją Szkoły odbędzie 30 sierpnia 2018 roku w auli budynku A:

klasy pierwsze liceum – godz. 16.00;

klasy pierwsze technikum i branżowej szkoły I stopnia – godz. 16.45;

OBOZY INTEGRACYJNE

Obozy integracyjne w klasach pierwszych liceum i technikum w ZSP nr 2 w Bartoszycach są obowiązkowe (Rozdział 3. Sposoby realizacji zadań Zespołu Szkół; § 4, ust. 1, pkt.1c) i odbywają się w formie wyjazdowej w Krynicy Morskiej.

Terminy wyjazdów:

Klasa I LO A i I LO B – 3 – 5 września 2018 r.,

Klasa I LO C i i I THTS – 5 – 7 września 2018 r.,

Klasa I TE – 10 – 12 września 2018 r.

Koszt obozu – 250 zł. Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły i można uiszczać je w ratach .

I rata – 150 zł – do końca lipca 2018 r.,

II rata – 100 zł – do końca sierpnia 2018 r.

 

IDENTYFIKATORY

Ucznia ZSP nr 2 obowiązuje identyfikator. Jego koszt wynosi 20 zł.