«

»

Cze 20 2018

„Maturalnie, że zdasz…”

Znajomość języków obcych, to w dzisiejszej rzeczywistości konieczność, nieoceniona wartość, czynnik niezbędny do kształtowania postawy świadomego obywatela otwartego na świat i ludzi.
Rozwijaniu zainteresowania młodzieży językami obcymi w naszej szkole służy organizowany już po raz jedenasty Ogólnoszkolny Konkurs Języków Obcych pod hasłem: „Maturalnie, że zdasz…”.
Konkurs wpisał się na stałe do kalendarza cyklicznych imprez ZSP nr 2 i niezmiennie cieszy się dużą popularnością wśród uczniów. Składa się on z dwóch etapów, a jego uczestnicy muszą wykazać się wysokim stopniem opanowania sprawności językowych, takich jak: rozumienie tekstu ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. Uczniowie biorący udział w konkursie doskonale poradzili sobie z postawionymi przed nimi zadaniami, a zwycięzcami konkursu w zakresie poszczególnych języków obcych zostali:
Język angielski:
I miejsce – Chowańska Sylwia  – klasa II LOA
II miejsce – Anulewicz Bartosz – klasa  II LOB
III miejsce – Kutkowski Cezary – klasa  II LOB

Język niemiecki:
I miejsce – Palijewska Monika – klasa  III TE
II miejsce – Zakaszewska Karolina – klasa  I LOA
III miejsce – Janik Małgorzata – klasa I LOA

Język rosyjski:
I miejsce – Gryta Aleksandra – klasa  I TS
II miejsce – Ritkowska Sylwia – klasa  III TE
III miejsce – Bylina Ewa – klasa  I TE

Gratulujemy i zapraszamy za rok!
Nauczyciele języków obcych