«

»

Cze 05 2018

Warsztaty terenowe ,,Szkiełko i oko” w Mazurskim Parku Krajobrazowym

Warsztaty terenowe odbyły się w Nowym Moście w terminie od 21.05-25.05.2018 r. Uczestnikami tegorocznych warsztatów było 88 uczniów klas drugich Liceum Ogólnokształcącego ZSP 2, realizujący biologię, chemię, fizykę lub geografię w zakresie rozszerzonym.
Głównymi założeniami projektu było nabywanie nowych umiejętności, wykorzystanie wiedzy w praktyce, pogłębianie znajomości metodyki badań geograficznych, chemicznych i biologicznych, fizycznych, obserwacje bezpośrednie, projektowanie eksperymentów oraz kształtowanie postaw proekologicznych, aktywny wypoczynek, integracja młodzieży, poznanie Małej Ojczyzny.
Uczniowie brali udział w wielu różnorodnych terenowych warsztatach przedmiotowych, np. oznaczanie organizmów za pomocą klucza, orientowanie mapy w terenie, badanie jakościowe wody rzeki Krutyni, badanie właściwości gleb, pomiar wysokości względnej, wyznaczanie azymutu, badanie różnorodności biologicznej, pomiar przepływu Krutyni  i innych. W tym celu uczniowie wykorzystywali różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, np. busole, niwelatory, atlasy przyrodnicze, mapę topograficzną, odczynniki z walizki ekologa, czy zestawy do badania gleb. Podsumowaniem bezpośrednim badań, obserwacji i pomiarów w terenie były zajęcia kameralne – uzupełnianie kart pracy.

Ponadto młodzież uczestniczyła w jednej z form turystki kwalifikowanej – spływie kajakowym rzeką Krutynią na trasie Ukta – Nowy Most, co stanowiło doskonałą okazję do aktywnego spędzenia czasu, obcowania z przyrodą Mazurskiego Parku Krajobrazowego, a także przełamania własnych słabości i ograniczeń. Pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego odbyła się również gra terenowa, której celem było dotarcie grup do  oznaczonych na mapie obiektów w promieniu kilku kilometrów, odnalezienie skrytek z zadaniami  oraz ich wykonanie uwiecznione na zdjęciu. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Przyrodnicze w Krutyni oraz Rezerwat Zakręt. Spacer 3- kilometrową ścieżką edukacyjną umożliwił uczniom obejrzenie jeziora dystroficznego, owadożernej rosiczki, Dębu Krutyńskiego, boru bagiennego, spały żywiczarskiej, pływających wysp…
Realizowany  przez nas projekt „Szkiełko i oko….” jest trafną i efektywną inicjatywą, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. W tym roku szkolnym z uwagi na dużą ilość chętnych uczniów warsztaty organizowane były w dwóch turach. Zajęcia tego typu stanowią bardzo atrakcyjną formę pogłębiania wiedzy i kształtowania nowych umiejętności.
Młodzież rozwinęła swoje zainteresowania i uzdolnienia przyrodnicze, nabyła nowe umiejętności, poznała przyrodę naszej Małej Ojczyzny nie tylko za pomocą terminów naukowych, teoretycznie, ale w warunkach naturalnych. Uczniowie zintegrowali się oraz aktywnie spędzili czas wolny. Dzięki obcowaniu z przyrodą, doceniają jej istotę,  prezentują postawy proekologiczne.
Organizacja warsztatów terenowych  poszerza ofertę edukacyjną, promuje szkołę w środowisku lokalnym, wpływa na wzbogacenie bazy szkoły o nowe pomoce dydaktyczne, np. walizki ekologa, busole, atlasy i inne. Ponadto pozwoliła na nawiązanie trwałej współpracy z instytucjami lokalnymi – sponsorami innowacji: Wydziałem Rolnictwa  i Ochrony Środowiska przy Starostwie Powiatowym w Bartoszycach, Nadleśnictwem Bartoszyce.
Realizatorzy: nauczyciele ZSP 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach:
Jędrzej Mrozek-geografia
Marek Łajkowski – fizyka
Agnieszka Sawicka-geografia
Beata Sławińska-chemia
Monika Tatol -biologia
Piotr Szamocki – wych. fizyczne
Tomasz Tatol- wych. fizyczne
Edyta Zaremba – wych. fizyczne