«

»

Maj 23 2018

Warsztaty terenowe,,Szkiełko i oko”

Od trzech lat tradycją naszej szkoły są warsztaty terenowe „Szkiełko i oko”, organizowane w Mazurskim Parku Krajobrazowym.
W tym roku w maju weźmie w nich udział 80 uczniów z drugich klas Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i wychowania fizycznego.
Podczas pobytu w Nowym Moście uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę z geografii, biologii, chemii lub fizyki podczas zajęć terenowych.
Spośród wielu zaplanowanych warsztatów młodzież  będzie  między innymi mierzyć  przepływ rzeki Krutyni, badać właściwości fizyczno-chemiczne gleb, porównywać czystość wody z Jeziorka Miejskiego  i Krutyni  na podstawie badań analitycznych z wykorzystaniem odczynników chemicznych, określać położenie na podstawie układu gwiazd, badać przyspieszenie ziemskie, oznaczać organizmy za pomocą klucza, badać różnorodność biologiczną, czy orientować mapę w terenie. W tym celu uczniowie będą wykorzystywać różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, np. busole, niwelatory, atlasy przyrodnicze, mapę topograficzną, odczynniki z walizki ekologa, czy zestawy do badania gleb. Przewidziany  jest również spływ kajakowy  na trasie Ukta – Nowy Most, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, Rezerwatu Zakręt oraz bieg terenowy na orientację.
Nasze warsztaty terenowe w Mazurskim Parku Krajobrazowym są dla uczniów niepowtarzalną okazją do doskonalenia umiejętności praktycznych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, a także do integracji oraz aktywnego wypoczynku.  Stanowią również interesujący element nauki geografii, biologii, chemii, czy fizyki w zakresie rozszerzonym w grupie geoinformatycznej, pożarniczej, medycznej i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Organizatorzy warsztatów