«

»

Kwi 29 2018

„Ratujmy po europejsku!”

O znaczeniu pierwszej pomocy przedmedycznej przekonywali uczniów i nauczycieli z trzech łuckich szkół na Ukrainie bartoszyccy ratownicy medyczni, którzy prowadzili warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach wspólnego polsko-ukraińskiego projektu pod nazwą: „Ratujmy po europejsku!”.
W dniach 11-13 kwietnia 2018 roku zakończył się rozpoczęty 2 lata temu projekt dotyczący zasad postepowania w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.
Koordynatorami projektu byli: ze strony polskiej – Dyrektor ZSP nr 2 w Bartoszycach – Zbigniew Pietrzak, natomiast ze strony ukraińskiej – Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Łucku –  Aleksander Myszkowec.
Kierownikiem i organizatorem działań ratowniczych był pan Bartłomiej Chilmanowicz, który wraz z grupą ratowników medycznych czuwał nad stroną merytoryczną projektu.
Projekt finansowany był przez Dyrektora ZSP nr 2 w Bartoszycach, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy ZSP nr 2 w Bartoszycach.
Składał się on z dwóch części, a jego uczestnikami była młodzież oraz nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół partnerskich z Łucka – Gimnazjum nr 4, Szkoła Średnia nr 25, Liceum Przyrodnicze nr 7, a także grupa uczniów z ZSP nr 2 w Bartoszycach.
Głównym celem przedsięwzięcia było szkolenie młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego – drogowego, wodnego i chemicznego, a w efekcie końcowym stworzenie grup ratownictwa w szkołach i przygotowanie ich do pracy w swoim środowisku.
Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, na co dzień pracujących w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach oraz w bartoszyckiej Straży Pożarnej.

I część projektu odbyła się w Polsce i obejmowała kilka bloków szkoleniowych, podczas których uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do ratowania życia ludzkiego przed przybyciem wykwalifikowanych służb medycznych.
II część natomiast miała miejsce w Łucku na Ukrainie. Polscy ratownicy medyczni, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i zastosowaniem najnowszych metod postepowania w sytuacjach kryzysowych, z pasją i oddaniem prowadzili zajęcia warsztatowe prezentujące „łańcuch przeżycia” we wspomnianych wyżej łuckich szkołach.
Ratownicy swoją postawą, pozytywnymi emocjami, entuzjazmem i zaangażowaniem zarażali uczestników szkolenia chęcią niesienia pomocy potrzebującym, co z pewnością zaowocuje w przyszłości i znajdzie swoje przełożenie w życiu codziennym.
Podsumowaniem działań projektowych były publiczne pokazy wspólnych działań ratowniczych Polaków i Ukraińców przy jednej ze szkół w Łucku z udziałem nauczycieli i uczniów, którzy uczestniczyli w szkoleniu. Prezentacja prawidłowego postepowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia człowieka poszkodowanego w wypadku (np. ratowanie ludzi z płonącego budynku, wydostanie ofiar z płonącego samochodu)  wzbudziło ogromne zainteresowanie nie tylko uczniów i nauczycieli zaproszonych łuckich placówek oświatowych, ale także mieszkańców tego miasta zaciekawionych tą tematyką.
Zwieńczeniem działań projektowych było rozdanie certyfikatów o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnikom projektu, któremu towarzyszyła przepiękna oprawa muzyczno-plastyczna z głębokim przesłaniem o konieczności właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia .ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem aktu terrorystycznego. Wcześniej, uczestnicy projektu otrzymali również pamiątkowe koszulki.
Praca polskich służb ratowniczych odbywała się pod czujnym okiem Starosty Powiatu Bartoszyckiego – pana Wojciecha Prokockiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Bartoszyckiego pana Władysława Bogdanowicza, którzy utwierdzeni w przekonaniu o słuszności wielopłaszczyznowej współpracy między Powiatem Bartoszyckim a miastem Łuck poczynili szereg działań zmierzających do podpisania umowy o współpracy między tymi jednostkami samorządowymi.
Współpraca ZSP nr 2 w Bartoszycach z trzema szkołami w Łucku trwa już kilkanaście lat. Rozpoczęła się ona na płaszczyźnie szkół, ale z upływem czasu nabiera coraz szerszego rozmachu i osiąga nowy wymiar. Dowodem tego był chociażby przedstawiony wyżej ostatni wyjazd bartoszyckiej delegacji do Łucka, podczas którego wieloaspektowość tej współpracy była szczególnie widoczna.
W najbliższym czasie planowany jest udział młodzieży ZSP 2 w „Letniej szkole językowej” zorganizowanej przez Gimnazjum nr 4 w Łucku, której celem będzie doskonalenie umiejętności językowych uczniów w zakresie języków obcych. Przygotowywane są też inne projekty edukacyjno-krajoznawcze, które mamy nadzieję, spełnią oczekiwania obecnych, a także przyszłych uczniów szkoły.
Danuta Groth