«

»

Kwi 09 2018

Ogłoszenie

UWAGA!
Prowadzimy nabór na
Bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Rekrutacja trwa do 18 kwietnia 2018 r.
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Cykl kształcenia: 3 semestry
Forma kształcenia: zaoczna

Zadania zawodowe – umiejętności:
Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 - dokumentowanie i rozliczanie wynagrodzeń;
 - rozliczanie podatków i innych danin publicznych;
 - sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w pracowniach rachunkowości i techniki biurowej z wykorzystaniem urządzeń pracy biurowej oraz pakietu programów wspomagających pracę w księgowości np.: programy Insert Gt, Płatnik i inne.

Możliwości zatrudnienia:
 - przedsiębiorstwa;
   – banki i instytucje ubezpieczeniowe;
 - urzędy skarbowe;
 - biura rachunkowe;
    – urzędy administracji samorządowej i centralnej.
Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości. Aby zdobyć dyplom w zawodzie technik rachunkowości, należy posiadać wykształcenie średnie.
Zapisy:
Sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach, ul. Słowackiego 1,
Tel. 89 762 53 90