«

»

Kwi 12 2018

OFERTA EDUKACYJNA

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • NOWOŚĆ! GRUPA GEOINFORMATYCZNA (rozszerzenia – geografia, matematyka, informatyka)

 • GRUPA PRAWNO – ADMINISTRACYJNA (rozszerzenia – historia, wos lub język polski, język obcy)

 • GRUPA BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (rozszerzenia – geografia, wos lub język polski, język obcy)

 • GRUPA MEDYCZNA (rozszerzenia – biologia, chemia, język obcy)

 • NOWOŚĆ! GRUPA POŻARNICZA (rozszerzenia- biologia, chemia, język obcy)

 

 

TECHNIKUM:

 • EKONOMICZNE ( rozszerzenia – geografia lub  matematyka, wos)

 • HANDLOWE (rozszerzenia – geografia lub matematyka, wos)

 • SPEDYCYJNE (rozszerzenia – geografia lub matematyka, język obcy)

 • ORGANIZACJA REKLAMY (rozszerzenia – geografia, informatyka)

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

ZAWODY:

 • elektromechanik

 • elektromechanik pojazdów samochodowych

 • blacharz samochodowy

 • mechanik pojazdów samochodowych

 • monter – elektronik

 • rolnik

 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

 • murarz – tynkarz

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • tapicer

 • stolarz

 • kucharz

 • cukiernik

 • piekarz

 • sprzedawca

 • fryzjer

 • i inne….

           Grupa pożarnicza w Liceum Ogólnokształcącym  w Zespole                     Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej                                                            w Bartoszycach

 

I. Rozszerzenia:

 biologia, chemia, język obcy

 

II. Informacja ogólna:

Nauka w tej klasie trwa 3 lata i uczeń realizuje program liceum ogólnokształcącego, wzbogacony o dodatkowe zajęcia związane z ochroną przeciwpożarową, ratownictwem medycznym oraz Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. Profil ten skierowany jest do uczniów, którzy chcieliby zapoznać się z pracą strażaka i podstawami wiedzy pożarniczej, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym w czasie akcji ratowniczych.

Program zajęć dostosowany jest do wymagań stawianych kandydatom podczas naboru do straży pożarnej i do szkół pożarniczych.

Po ukończeniu liceum i zdaniu matury absolwent może ubiegać się o zatrudnienie w Państwowej Straży Pożarnej, może też m.in. rozpocząć studia z zakresu pożarnictwa lub kontynuować naukę w szkole aspiranckiej oraz być strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zajęcia tej klasy obejmują część teoretyczną i praktyczną. Odbywają się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.

 

III. Atuty grupy pożarniczej:

 • merytoryczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w Straży Pożarnej;
 • zajęcia prowadzone przez  pracowników Państwowej Straży Pożarnej;
 • poznanie specyfiki pracy w Państwowej Straży Pożarnej oraz w Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • poznanie organizacji i funkcjonowania: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
 • uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu z pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu podstawowego strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • przygotowanie do testów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
 • udział w zawodach pożarniczych i ratowniczych