«

»

Kwi 26 2021

Informacja

Od 26 kwietnia 2021 r. w każdym typie szkoły wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach jest kontynuowane nauczanie w trybie zdalnym.
 
Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji na platformie Microsoft Teams.
 
Uczniowie wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.
 
Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.