«

»

Mar 30 2021

Informacja

Szanowni Państwo!

Zgodnie z informacjami MEiN informujemy, że młodociani pracownicy z BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA do 11 kwietnia 2021 r. nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

W załączeniu przesyłamy Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw) wraz z uzasadnieniem.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

 

Z poważaniem
Dyrekcja