«

»

Lis 27 2020

Informacja

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach informuje, że od 30.11.2020 r. do 3 stycznia 2021r. zostało przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych, w związku z czym uczniowie wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu uczą się w trybie zdalnym.
Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji na platformie Microsoft Teams.
Zajęcia stacjonarne z uczniami przygotowującymi się do egzaminu w sesji zimowej odbywają się zgodnie z dotychczas obowiązującym planem zajęć.
Uczniowie BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, będący młodocianymi pracownikami, mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Termin ferii zimowych – od 04.01.2021 r. do 17.01.2021 r.

 

Dyrektor: Urszula Petrykowska