«

»

Cze 03 2020

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów

Kuratorium Oświaty w Olsztynie informuje, że została ogłoszona XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych skierowanego do tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ