«

»

Mar 20 2020

Informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną w dzienniku elektronicznym Librus.