«

»

Lis 08 2019

Otrzymaliśmy podziękowanie od Ministra Edukacji Narodowej

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego  za włączenie się do akcji „Szkoła pamięta”, która miała swój finał  25 października br.
Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.