«

»

Wrz 23 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach ogłasza konkurs na stanowisko: SPECJALISTA DS. KADR.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (do korespondencji) i numerem telefonu oraz z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- specjalista ds. kadr w ZSP nr 2 w Bartoszycach, w terminie do dnia 30 września 2019 r. do godz. 12.00, na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach ul. Słowackiego 1  11-200 Bartoszyce.
Szczegółowe informacje o naborze: Kliknij tutaj