«

»

Wrz 02 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole rozpoczęła się o godzinie 9.00 od wprowadzenia pocztu sztandarowego. Następnie społeczność szkolna odśpiewała hymn państwowy i uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Witamy ich w naszych szeregach i życzymy efektywnej nauki.
Jako pierwszy głos zabrał Starosta Powiatu Bartoszyckiego p. Zbigniew Nadolny, który przywitał przybyłych uczniów, rodziców, nauczycieli i gości życząc wszystkim samych sukcesów. Wręczył nominację p. Urszuli Petrykowskiej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach. Odczytał również podziękowanie ustępującemu dyrektorowi p. Zbigniewowi Pietrzakowi, który ze względów zdrowotnych był nieobecny na uroczystości.
W dalszej części inauguracji głos zabrała Pani Dyrektor Urszula Petrykowska, która przywitała całą społeczność szkolną oraz przybyłych gości i wręczyła p. Katarzynie Zagajewskiej-Sycz akt awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Głos zabrał również ks. Paweł Szumowski, który pobłogosławił wszystkich uczestniczących w uroczystości. 
Życzymy uczniom samych sukcesów i efektywnej nauki.