Lut 22 2018

Ogłoszenie o naborze na partnera

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ). Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 który został ogłoszony  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Powiat Bartoszycki z siedzibą ul. Grota Roweckiego 1  11-200 Bartoszyce / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, ul. Słowackiego 1, 11-200 Bartoszyce ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ)

  1. Cel projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnoz dla szkoły.

Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie. Czytaj wpis

Lut 22 2018

Konkurs recytatorski – zmiana terminu

Ze względów organizacyjnych termin IV edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Młodzieży  „Poeta w porę odkryty… BARCJA” przeniesiono na 9 kwietnia 2018 r. na godz.11.00.
Zapraszamy do udziału!

Regulamin

Karta zgłoszenia

Mar 19 2018

Spotkanie z policjantem

22 marca 2018 r. (czwartek) odbędzie się spotkanie uczniów klas kończących szkołę z panią Martą Kabelis z Powiatowej Komendy Policji w Bartoszycach.
Harmonogram spotkań:
4 lekcja – III LO b, III LO c, IV TH/OR
5 lekcja – III LO a, IV TE
Miejsce –  aula A

 

Anna Dobko, Grażyna Kęsicka

Mar 19 2018

Oferta Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

21 marca 2018 r. (środa) na wybrane lekcje klas maturalnych wejdą pracownicy/studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, przedstawiając ofertę uczelni (czas do 10 minut):
2 lekcja  – III LO a, III LO b, III LO c
3 lekcja – IV TE, IV TH/OR

 

Anna Dobko,Grażyna Kęsicka

Mar 19 2018

Edukacja obywatelska młodzieży

W ramach edukacji obywatelskiej dnia 14.03.2018 r. odbyło się spotkanie z posłem na Sejm RP, panem Tomaszem Kostusiem. Celem spotkania było przybliżenie uczniom tematyki dotyczącej funkcjonowania naszego państwa.
Pan poseł poruszył kwestie dotyczące m.in.: wyborów samorządowych, które odbędą się już jesienią oraz struktur samorządowych. Pan Kostuś opowiedział nam również o swojej karierze i drodze do otrzymania mandatu poselskiego. Warto wspomnieć, że zaczynał jako społecznik. W drugiej części spotkania uczniowie mieli okazję zadać pytania. Jak się okazało, maturzystów interesuje praca posła, oprócz uczestnictwa w obradach sejmu oraz dlaczego młodzi ludzie powinni uczestniczyć w wyborach.
Spotkanie było bardzo ciekawe i owocne.  Aktywność maturzystów tylko potwierdza zainteresowanie polityką, na pozór nieciekawą i niezrozumiałą dla młodzieży. Liczymy na więcej takich spotkań.

Andrzej Osypowycz

Mar 13 2018

IV Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej

Uczennice naszej wzięły udział w IV Powiatowym Konkursie piosenki Angielskiej, który odbył się 9 marca w Młodzieżowym Budynku Kultury w Bartoszycach. Dziewczyny uczęszczają na zajęcia wokalne, które prowadzi nauczycielka języka angielskiego Natalia Osypowycz. Patrycja Michalska ( I TS) zajęła II miejsce za wykonanie piosenki Adele „Set fire to the rain”. Oliwia Kokoszka ( I LOA) otrzymała wyróżnienie za  piosenkę „ I see fire” autorstwa Eda  Sheerana. Ewelina Tomaszewicz ( II LOA) zaśpiewała piosenkę Rihanny „Stay” i dostała dyplom uczestnictwa.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Natalia Osypowycz

Mar 12 2018

Klub recenzenta

Kolejna z nowości książkowych!! Tym razem naprawdę Was zaskoczę!
„Niebezpieczne kłamstwa’’ Becca Fitzpatricto książka, która nie da Wam chwili oddechu.
Czytaj wpis

Mar 11 2018

Warsztaty dla rodziców

Mar 07 2018

Sukces naszych uczennic w Konkursie Wiedzy Pożarniczej

7 marca 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach odbyły się eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej ,, Młodzież zapobiega Pożarom’’.
Naszą szkołę reprezentowały 2 uczennice: Karolina Makarewicz z kl. I LOA  oraz Weronika Stapel z kl. I LOB. Karolina zdobyła  I miejsce, a Weronika  II. Obie uczennice zakwalifikowały się do dalszego etapu.
Gratulujemy dziewczynom wiedzy i życzymy dalszych sukcesów:)
Głównym celem  turnieju jest popularyzowanie przepisów przeciwpożarowych,ochrony przeciwpożarowej, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej  oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Uczennice przygotowywał p. Jarosław Puszko.

Mar 05 2018

NASZE…BARTOSZYCE

Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach obejrzała wystawę fotografii „Moje …Twoje…Nasze …Bartoszyce. Pionierzy miasta w zbiorach CATL” Miejskiej Biblioteki Publicznej.
O pierwszych mieszkańcach, którzy przybyli do Bartoszyc po drugiej wojnie światowej, niezwykle ciekawie opowiedziała autorka wystawy pani Katarzyna Janczewska-Pszczoła.
Celem wystawy było zainteresowanie mieszkańców Bartoszyc historią ich miasta i rozbudzenie ciekawości młodych ludzi historią ich rodzin.

 

Agnieszka Wróblewska

Mar 05 2018

Nasi wolontariusze w Powiatowym Szpitalu w Bartoszycach

W  grudniu 2017 r. nawiązaliśmy współpracę z Powiatowym Szpitalem w Bartoszycach. Przeprowadzono kilka spotkań opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu p. Natalii Osypowycz z dyrekcją szpitala, po czy nastąpiło podpisanie porozumienia o świadczeniu pomocy wolontariackiej. Zapoznaliśmy się z personelem medycznym. Zaprezentowano nam salę lekcyjną i świetlicę.  Dnia 8 lutego 2018 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariuszy odwiedzili pacjentów na oddziale chorób dziecięcych w szpitalu. Uczniowie czytali bajki, rysowali i organizowali fajne zabawy ze swoimi młodszymi podopiecznymi. Z pewnością pomogło to chorym dzieciom trochę zapomnieć o problemach zdrowotnych i cieszyć się dobrze spędzonym czasem.

Natalia Osypowycz

Mar 05 2018

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,KULTURA POKOJU”

W dniach 21-23 lutego 2018 r. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Kultura pokoju” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Hasło tegorocznej konferencji brzmiało:,,Kultura dialogu. Dialog w kulturze”. Obrady, sesje plenarne oraz panele problemowe odbyły się w Pałacu i Folwarku Galiny. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. zw. dr hab. Jerzy Wiatr, a przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dr Heleną Marek.

Czytaj wpis

Starsze posty «