Kwi 12 2018

OFERTA EDUKACYJNA

Czytaj wpis

Maj 25 2018

Informacja

W odpowiedzi na Państwa pytania dot. przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w grupie geoinformatycznej informujemy, że istnieje możliwość nauczania: matematyki, fizyki i informatyki.

Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna

Maj 25 2018

Przed nami wymiany międznarodowe

W czerwcu uczniowie naszej szkoły spotkają się z przyjaciółmi z Niemiec  i Ukrainy .
W dniach 2-8 czerwca, w ramach finansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, będą gościć u nas uczniowie wraz z opiekunami z Niemiec. W towarzystwie polskiej młodzieży będą, m.in. zwiedzać Gdańsk (w tym Europejskie Centrum Solidarności), Olsztyn, atrakcją będzie także Aquapark w Pluskach oraz spotkanie z przedstawicielami Straży Granicznej w Bezledach.
13 uczniów naszej szkoły będzie uczestniczyło w Letniej Szkole Językowej w Łucku na Ukrainie, gdzie będą przebywali wraz z opiekunami w dniach 6-14 czerwca. Podczas zorganizowanych tam warsztatów, będą mieli okazję kształcić kompetencje językowe w języku angielskim i niemieckim oraz badać środowisko Jeziora Świtaź.
Życzymy niezapomnianych wrażeń i czekamy na relację z obu spotkań!

Maj 23 2018

Warsztaty terenowe,,Szkiełko i oko”

Od trzech lat tradycją naszej szkoły są warsztaty terenowe „Szkiełko i oko”, organizowane w Mazurskim Parku Krajobrazowym.
W tym roku w maju weźmie w nich udział 80 uczniów z drugich klas Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i wychowania fizycznego.
Podczas pobytu w Nowym Moście uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę z geografii, biologii, chemii lub fizyki podczas zajęć terenowych.
Spośród wielu zaplanowanych warsztatów młodzież  będzie  między innymi mierzyć  przepływ rzeki Krutyni, badać właściwości fizyczno-chemiczne gleb, porównywać czystość wody z Jeziorka Miejskiego  i Krutyni  na podstawie badań analitycznych z wykorzystaniem odczynników chemicznych, określać położenie na podstawie układu gwiazd, badać przyspieszenie ziemskie, oznaczać organizmy za pomocą klucza, badać różnorodność biologiczną, czy orientować mapę w terenie. W tym celu uczniowie będą wykorzystywać różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, np. busole, niwelatory, atlasy przyrodnicze, mapę topograficzną, odczynniki z walizki ekologa, czy zestawy do badania gleb. Przewidziany  jest również spływ kajakowy  na trasie Ukta – Nowy Most, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, Rezerwatu Zakręt oraz bieg terenowy na orientację.
Nasze warsztaty terenowe w Mazurskim Parku Krajobrazowym są dla uczniów niepowtarzalną okazją do doskonalenia umiejętności praktycznych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, a także do integracji oraz aktywnego wypoczynku.  Stanowią również interesujący element nauki geografii, biologii, chemii, czy fizyki w zakresie rozszerzonym w grupie geoinformatycznej, pożarniczej, medycznej i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Organizatorzy warsztatów

Maj 23 2018

Warsztaty strzeleckie dla gimnazjalistów

50 uczniów z 5 bartoszyckich szkół wzięło udział w warsztatach strzelania z broni pneumatycznej. Warsztaty odbyły się 22 maja. Zorganizowane zostały przez Szkolne Koło Strzeleckie LOK „ZSP nr 2 Bartoszyce” i zostały przeprowadzone przez Jarosława Puszko, któremu pomagali uczniowie: Weronika Stapel, Maciej Sośnicki, Sebastian Kołodziejak, Olaf Sobczak.
Uczestniczyli w nich gimnazjaliści oraz uczniowie siódmych klas z 5 szkół: Gimnazjum nr 1 w Bartoszycach, Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach, Szkoły Podstawowej nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Bartoszycach, Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach.
Również opiekunowie uczniów (Marek Wiszniewski, Sylwester Chmielak, Tomasz Płonowski, Sebastian Krawczyk, Marek Zabrzyjewski, Figat Kamil) mieli okazję postrzelać z karabinków pneumatycznych.
Tematyka warsztatów obejmowała:
1. Zapoznanie z regulaminem strzelnicy i zasadami bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią.
2. Zapoznanie z postawami strzeleckimi i podstawowymi zasadami strzelania.
3. Strzelanie z karabinka pneumatycznego w postawie stojącej.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przybyłych gości.
Dziękujemy uczniom i ich opiekunom za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy na zawody strzeleckie.

Maj 21 2018

Siatkarskie sukcesy dziewcząt i chłopców

14 maja 2018 r. dobyły się Mistrzostwa Powiatu w Plażowej Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych.W obu kategoriach zdecydowane zwycięstwa odniosły drużyny naszej szkoły. Dziewczęta reprezentowały uczennice klasy II LOA: Maja Bator i Joanna Sawicka, a chłopców: Grzegorz Gutowski z kl. I LOB i Patryk Leonowicz  z kl. I TOR. Natomiast Maksymilian Kossakowski z kl. I TS był zawodnikiem rezerwowym.
Obie drużyny dzięki zwycięstwom w swoich kategoriach, zapewniły sobie prawo startu w zawodach rejonowych, które mają się odbyć w najbliższym czasie w Lidzbarku Warmińskim.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:)

Maj 19 2018

Profilaktyka uzależnień-behawioralne warsztaty

Maj 17 2018

Dbam o mój z@sięg

Nasza szkoła przystąpiła do projektu naukowo- badawczego ,,Młodzicyfrowi.pl”Projekt realizowany jest przez fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.Badania są podstawą do działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski.Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań są podstawą do  działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski.
Podczas trwania projektu naukowo-badawczego chcemy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:
  • w jaki sposób młodzież szkolna korzysta z mediów cyfrowych, w szczególności ze smartfonów oraz portali społecznościowych?
  • jakie cyber-zagrożenia stają się udziałem młodych osób?
  • jaki jest kształt, jaka jest jakość relacji w rodzinie osób biorących udział w badaniu?
  • jak młodzi ludzie oceniają swoje zadowolenie z życia, jak bardzo są szczęśliwi, jaką mają wolę do życia, jaki mają wpływ na dziejące się wydarzenia?
W badaniach udział wezmą uczniowie klasy I LOABC,  II TE, III THOR i II WZAB

 

 Agnieszka Wróblewska

Maj 16 2018

Sukces w zawodach marynistycznych

Dzięki świetnej współpracy naszej szkoły z Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach udało się wystawić 3 drużyny, które zdobyły kolejno 1, 2 i 3 miejsce w Wojewódzkim Finale Młodzieżowego Konkursu ,,Polska Marynarka Wojenna, a Historia Wybrzeża Polskiego’’.

Finał wojewódzki konkursu odbył się 5 maja 2018 r. w Dobrym Mieście. Składał się z 5 konkurencji: strzelania z karabinka pneumatycznego w postawie stojącej, pływania na dystansie 50 m, wiązania węzłów żeglarskich, rzutu rzutką ratowniczą, rozwiązywania testu dotyczącego historii i wiedzy morskiej. W zawodach oceniano klasyfikację zespołową oraz pierwsze 3 miejsca w poszczególnych konkurencjach.

I miejsce w województwie w klasyfikacji zespołowej zdobyła drużyna w składzie: Weronika Stapel (ZSP nr 2), Maciej Sośnicki (ZSP nr 2), Julia Kaczmarczyk (Gim. nr 2), Mateusz Stapel (Gim. nr 2);
II miejsce drużyna w składzie: Weronika Chilmanowicz (ZSP nr 2), Kacper Subocz (ZSP nr 2), Petrecka Katarzyna (Gim. nr 2), Raczkowski Dawid (Gim. nr 2);
III miejsce drużyna w składzie: Jakub Kapanajko (ZSP nr 2), Aleksandra Tatol (Gim. nr 2);
W zawodach strzeleckich indywidualnie 1 miejsce zdobył Kacper Subocz (ZSP nr 2), II miejsce Jakub Kapanajko (ZSP nr 2), a  trzeci był Maciej Sośnicki(ZSP nr 2).
W pływaniu najlepszy okazał się Maciej Sośnicki (ZSP nr 2), przed Julią Kaczmarczyk(Gim. nr 2) i Weroniką Stapel (ZSP nr 2).
W rzucie rzutką ratowniczą I miejsce zdobyła Weronika Stapel (ZSP nr 2), II był Kacper Subocz (ZSP nr 2), a trzeci Maciej Sośnicki (ZSP nr 2),.
W teście wiedzy morskiej I miejsce zdobyła Weronika Stapel (ZSP nr 2), II Petrecka Katarzyna (Gim. nr 2), III Subocz Kacper (ZSP nr 2).
W wiązaniu węzłów żeglarskich I miejsce zdobyła Weronika Stapel, II miejsce zdobył jej brat Mateusz (Gim. nr 2), a III Julia Kaczmarczyk (Gim. nr 2).
Uczniowie reprezentowali Szkolne Koło Strzeleckie LOK ,,ZSP nr 2 Bartoszyce’’. Uczniów przygotowywali nauczyciele: Tomasz Płonowski i Jarosław Puszko.
Serdecznie dziękujemy za współpracę koleżankom i kolegom z Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach oraz ich opiekunowi p.Tomaszowi Płonowskiemu.

Maj 15 2018

JEDNA SZKOŁA-WIELE MOŻLIWOŚCI, CZYLI DZIEŃ OTWARTY

Ponad dwustu gimnazjalistów odwiedziło naszą szkołę podczas Dnia Otwartego. Mieli oni okazję zapoznać się z szeroką i atrakcyjną ofertą edukacyjną. Poznali nauczycieli oraz starszych kolegów, którzy opowiadali o możliwości rozwoju młodzieży na wielu płaszczyznach.
Pierwsze wrażenie, jakie wywarła na mnie ta szkoła okazało się bardzo pozytywne. Dużo energii, uśmiechniętych twarzy i różnorodnych atrakcji: strzelałam z broni, brałam udział w quizach tematycznych, przyglądałam się pracy fryzjera i kucharza. Szkoła, jak się dowiedziałam, oferuje również wiele zajęć dodatkowych, więc na pewno będę mogła rozwijać swoje pasje, doskonalić umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, nauczyć się języka migowego – mówi Julia, gimnazjalistka.
– Dzień Otwarty w „Elizce” był ciekawie i miło spędzonym czasem, podczas którego wszystkie moje wątpliwości związane z wyborem szkoły średniej zostały rozwiane.
Cieszymy się z takich opinii i zapraszamy do „Elizki”!

 

Maj 10 2018

Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019

Kliknij tutaj

Starsze posty «