Kwi 07 2020

Informacja dla pracodawców młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zatrudniają naszych uczniów jako młodocianych pracowników mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.

Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, dnia 31 marca 2020 roku.

Podstawa prawna:
Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568).

Mar 20 2020

Informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną w dzienniku elektronicznym Librus. 

Mar 11 2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informujemy, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostają zawieszone.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
Materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w okresie zawieszonych zajęć są przekazywane przez nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
W związku z powyższym zachęcamy uczniów do sprawdzania w systemie Librus przesłanych informacji przez nauczycieli.

Lut 28 2020

Informacja dla rodziców

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Kwi 02 2020

Podsumowanie projektu „Po prostu TY”

Niech nam się nie wydaje, że dzisiejszy świat i choćby codzienne życie w mediach społecznościowych nie pozostają bez wpływu na młode pokolenia. Publikowane masowo np. przez wszelkiej maści celebrytów zdjęcia pięknych kobiet i przystojnych mężczyzn w „pięknych okolicznościach przyrody” dla jednych będą inspiracją i motywacją, ale dla drugich mogą stać się poważnym problemem i wpędzeniem w kompleksy. Dlatego do wielu rzeczy, które widzimy w sieci, należy podchodzić z dystansem, o tym też m.in. mówił projekt trojga uczniów ZSP nr 2 „Po prostu TY”.

Dominika Serowik, Natalia Mazurowska i Piotr Wolanin postanowili zmierzyć się z problemem niskiej samooceny wśród dzieci i młodzieży. Ich projekt odbywał się w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Uczniowie opracowali plan działania, zebrali potrzebne materiały i rozpoczęli realizację. Krok po kroku odhaczali kolejne punkty na swojej liście. Przeprowadzili szkolne ankiety, zorganizowali happening w jednej z bartoszyckich galerii, przygotowali warsztaty dla uczniów ze szkół podstawowych, spotkali się z ich rodzicami, przeprowadzili wywiad z niepełnosprawną osobą, która pomimo trudności zdrowotnych nie wyobraża sobie załamywania rąk nad swoim losem, zorganizowali konkurs plastyczny, wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Galinach. — Pracy mieliśmy bardzo dużo, ale myślę, że było warto. Na pewno nauczyliśmy się współpracy, organizowania czasu, dotrzymywania terminów, ale też wystąpień publicznych. Na pierwszych prelekcjach mieliśmy z tym jeszcze problem, ale z czasem staliśmy się bardziej śmiali i otwarci — przekonuje Natalia Mazurowska. — Podczas konferencji w Galinach była jedna pani, która brała udział w naszych pierwszych prelekcjach. Powiedziała, że różnica w naszym wystąpieniu była ogromna — dodaje ze śmiechem Dominika Serowik.

Ostatnim działaniem grupy były prelekcje dla klas VI-VIII w szkołach podstawowych w Kinkajmach, Galinach i Bezledach. Wcześniej, dla młodszych uczniów podstawówek, przygotowano inną formę przedstawienia tematu projektu. — W klasach I-III zajęcia polegały choćby na tym, że dzieci mówiły sobie miłe rzeczy, napisały Kodeks Dobrego Kolegi, tańczyły do piosenki mówiącej o wyjątkowości wielu z nas. Dzieciom nie mówiłyśmy o problemie wprost, bo to byłoby dla nich zbyt nudne. Pokazaliśmy go w formie zabawy. W starszej grupie mówiliśmy już na przykład psychoterapii, o tym, jak uwierzyć w siebie. Łącznie udział w naszych zajęciach wzięło około 140 osób — mówi Dominika Serowik. — Przygotowaliśmy również scenkę, w której zadawaliśmy naszym słuchaczom pytania, choćby dlaczego dobrze się stało, że ktoś powiedział komuś o swoim problemie, co robić, jeśli widzą, że coś jest nie tak w zachowaniu ich kolegów — dodaje Natalia Mazurowska. — Dzieci były bardzo aktywne i chętne do uczestniczenia w zajęciach. Jakie wnioski? Młodsi uczniowie też widzą, że problem niskiej samooceny występuje. Dzieci przyjęły też chyba do wiadomości to, co chcieliśmy im przekazać. Nikt nie przeszkadzał podczas prelekcji, wszyscy z uwagą nas słuchali — opowiada Piotr Wolanin.

Działania w podstawówkach były ostatnim etapem realizacji projektu w tym roku szkolnym. Koniec został wymuszony przez obostrzenia związane z koronawirusem. — Nasz projekt na pewno jednak będziemy kontynuowali w następnym roku szkolnym — zapowiada Dominika Serowik. — Gdyby nie wsparcie partnerów, sponsorów oraz szkoły, nie udałoby nam się tak dużo osiągnąć.

Grupa projektowa

Mar 25 2020

NIEZBĘDNIK MATURZYSTY

Oto linki do słowników, tablic i innych materiałów pomocnych w nauce.

 
Język polski
 
Matematyka
 
Fizyka, biologia, chemia 
 
 
 
Język angielski
 
Język niemiecki
 
Język rosyjski
Inne:

Mar 18 2020

Polecamy

Nie wypożyczyliście zalecanych lektur? Polecamy stronę https://wolnelektury.pl/ , https://lektury.gov.pl/katalog-lektur  oraz linki do darmowych e-booków:

Mar 08 2020

III miejsce w województwie w Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej

Uczennice naszej szkoły: Weronika Stapel i Katarzyna Kołdysz zajęły III miejsce w XXV Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej i tym samym uzyskały tytuł laureata olimpiady.
Finał wojewódzki olimpiady odbył się 6 marca 2020 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Uczestniczyli w nim reprezentanci 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.
Etap wojewódzki składał się z dwóch części. W pierwszej (pisemnej) uczniowie rozwiązywali test obejmujący 50 pytań, po którym do drugiego etapu (teoretyczno-praktycznego) przechodziło tylko 5 najlepszych zespołów. W etapie tym finaliści odpowiadali na pytania przygotowane przez przedstawicieli: Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz musieli udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w specjalnie zaaranżowanych scenkach przygotowanych przez przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego PCK.
Organizatorem olimpiady był Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki-szef Obrony Cywilnej na terenie województwa, który ufundował nagrody dla najlepszych zespołów.
Głównym celem olimpiady jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej, przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz propagowanie bezpieczeństwa publicznego i znajomości przepisów ruchu drogowego.
Uczennice przygotowywał p. Jarosław Puszko.
Serdecznie dziękujemy wicestaroście bartoszyckiemu p. Władysławowi Bogdanowiczowi za zorganizowanie transportu do Olsztyna. Dziękujemy również Paulinie Dwinów za cenne wskazówki z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz Panu kierowcy Wojtkowi za bezpieczną podróż i kibicowanie.

Gratulujemy:)

Mar 08 2020

V DEBATA OKSFORDZKA

5.03.2020 r. odbył się II etap V debaty oksfordzkiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach.
Nasza drużyna w składzie:Michał Grabuś – kl. III LOC, Tobiasz Bykowski – kl. II TE, Joanna Stachurska – kl. III LOA, Piotr Ramotowski – kl. II LOA stoczyła zwycięski pojedynek z drużyną I Liceum Ogólnokształcącego im.  W. Kętrzyńskiego w Giżycku, tym samym zapewniła sobie udział w finale tegorocznej debaty, który odbędzie się 27.03.2020 r.

Gratulujemy:)

Mar 02 2020

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Baccalarius”

Konkurs odbył się w naszej szkole 19 i 21 lutego 2020 r. Składał się z dwóch etapów, w których uczestniczyło 25 uczniów. Obejmował  zagadnienia z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym. Główny cel konkursu to: motywacja uczniów do pogłębienia wiedzy oraz podniesienie poziomu umiejętności językowych.
Zwycięzcami zostali: I miejsce– Budna Weronika (II LOC), II miejsce– Downarowicz Maja (III  LOA), Ferdycz Aleksandra (III LOC), Kozłowska Aleksandra (III LOB), III miejsce– Szymska Urszula (II LOC).
Gratulujemy!

Starsze posty «