Wrz 28 2022

Inauguracja lekcji prawa

26 września br. w naszej szkole odbyła się inauguracja programu „Propedeutyka prawa w liceach ogólnokształcących województwa warmińsko-mazurskiego” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W inauguracji uczestniczyli uczniowie oraz zaproszeni goście, w tym m.in. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty p. Krzysztof Marek Nowacki.

Pierwszą lekcję w tegorocznej edycji poprowadził koordynator projektu p. dr Marcin Kazimierczuk

Celem programu są spotkania edukacyjne na poziomie szkół ponadpodstawowych i tym samym zapoznanie uczniów klas maturalnych z kierunkiem studiów w obszarze prawa, zawodami prawniczymi, a także z codziennym obcowaniem z prawem.

Wrz 26 2022

POLSKO-URAIŃSKA wymiana młodzieży

W dniach 11 – 17 września 2022 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach przebywała grupa młodzieży z Łucka na Ukrainie. Uczniowie ZSP nr 2, wspólnie z rówieśnikami z Ukrainy, realizowali kolejny projekt sponsorowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Uczestniczyło w nim 30 uczniów – po 15 z każdej ze stron oraz ich opiekunowie.

Szkoła prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołami z Łucka od 2007 roku, lecz tegoroczny projekt był nietypowy pod wieloma względami. Przede wszystkim powstawał on w innej rzeczywistości niż ta, w której przyszło nam go realizować. W momencie tworzenia projektu nikt nie przewidział inwazji Rosji na Ukrainę, a co za tym idzie jego realizacja do końca stała pod znakiem zapytania. Dzisiaj możemy powiedzieć – udało się!

Tak jak w każdym projekcie przyświecały nam cele, które uwzględniają szczególną rolę młodego pokolenia w kształtowaniu stosunków międzynarodowych. Działania podejmowane przez młodzież nastawione były na wzajemne zbliżenie się młodzieży, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu historii oraz we współczesnych relacjach, przełamywanie barier językowych, poznawanie podstaw języka sąsiada, obyczajów, tradycji, kultury, historii i dnia dzisiejszego Polski i Ukrainy.

Natomiast projekt, który realizowaliśmy w ostatnim czasie miał do spełnienia jeszcze inne funkcje. Jego założeniem było pokazanie młodym ludziom możliwości wyjścia z trudnej sytuacji, w której znalazła się młodzież po pandemii, po nauczaniu zdalnym, ułatwienie jej powrotu do tradycyjnych relacji międzyludzkich. Postawiliśmy na wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w życie społeczne, promocję przedsiębiorczości i wolontariatu, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego, podniesienie samooceny uczniów, kształtowanie postaw otwartości na świat i ludzi.

Nasze założenia i cele projektu okazały się ze wszech miar słuszne. Młodzież bardzo aktywnie podejmowała działania przewidziane w projekcie. Chętnie wykonywała prezentacje poświęcone Parkom Narodowym i Rezerwatom w Polsce i na Ukrainie, tworzyła album najciekawszych okazów fauny i flory Warmii, Mazur i Mierzei Wiślanej, przeprowadzała wywiady ze znanymi działaczami społecznymi, pracownikami Nadleśnictwa, osobami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, brała udział w sprzątaniu plaży w Krynicy Morskiej, uczestniczyła w wycieczce krajoznawczej, której celem było poznanie ekosystemu Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej, była w Oczyszczalni Ścieków, opracowywała problemy ekologiczne obu krajów, a także Europy, a nawet świata, brała udział w pogadance na temat zmian geologicznych Mierzei Wiślanej oraz historii wyławiania i właściwości leczniczych bursztynu, uświadamiała społeczeństwo w zakresie ekologii poprzez rozdawaniespołeczności lokalnej ulotek na temat ochrony środowiska, przygotowywała zdrowe dania, wspólnie z rówieśnikami z Ukrainy tworzyła apel na temat ochrony środowiska, pracowała nad hymnem wymiany, organizowała rozgrywki sportowe, brała udział w zajęciach integracyjnych i językowych, konkursach, udzielała wywiadów mediom, uczestniczyła w projekcji filmu, poświęconego współczesnym liderom młodzieży, interesowała się działalnością Greenpeace. Wielu ciekawych wrażeń dostarczyły wycieczki do Gdańska i Gdyni, podczas których, oprócz typowo turystycznych walorów Trójmiasta, młodzież mogła odwiedzić miejsca, które wzbogaciły ją o treści przewidziane w projekcie. Do nich możemy zaliczyć zwiedzanie Wodociągu Stary Sobieski, Papugarnię, rejs statkiem na Westerplatte, koncert organowy w Katedrze Oliwskiej, zwiedzanie ORP Błyskawica, które były jednocześnie doskonałą lekcją historii Polski.

Młodzież uczestnicząca w wymianie znacząco podniosła swoją świadomość ekologiczną, zdobyła doświadczenia w zakresie pełnienia roli lidera w społeczeństwie, zrozumiała jaki może mieć wpływ na kształt przyszłego społeczeństwa – aktywnego i opiniotwórczego, otworzyła się, przynajmniej w jakimś stopniu, na świat i ludzi, zajęła się promocją zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego z dala od komputera. Zrozumiała, że podejmowanie wspólnych działań, zaangażowanie w pracę na rzecz innych, zadbanie o lepsze jutro, chociażby w kontekście stanu ekologicznego środowiska to jest to, czym powinna zająć się młodzież.

Nowe doświadczenia, możliwość obcowania z młodymi ludźmi z innego kraju, a tym bardziej będącego w stanie wojny, dodatkowo wzmocnił w uczniach chęć poznania mentalności młodych ludzi z Ukrainy. Przebywanie z osobami, które na co dzień mierzą się z okrucieństwem wojny, spowodowało, że młodzież polska stała się bardziej empatyczna, dojrzała i świadoma tego, co dzieje się w świecie. Młodzieńcza radość, zapał, energia, kreatywność, twórczość, chęć zmiany świata na lepsze towarzyszyły wszystkim na każdym etapie realizacji projektu. Postawa młodych ludzi, zaangażowanie w podejmowane wyzwania napawają optymizmem i dodają sił do działania, a w kontekście wojny w Ukrainie mają szczególne znaczenie.

Wniosek jest jeden: młodzież wszędzie jest taka sama, a od ukształtowania jej osobowości, przekazania jej odpowiednich wartości zależy nasze jutro!

Organizatorzy P-UWM.

Wrz 19 2022

Europejski Tydzień Sportu

Już 23 września wystartuje #BEACTIVE Europejski Tydzień Sportu
Dołączamy do obchodów ETS i proponujemy RAJD ROWEROWY Elizka #BEACTIVE 30 września 2022 r. o godz. 9.00.
  • Miejsce: ZSP nr 2 w Bartoszycach
  • Trasa: Bartoszyce-Jeziorko Kinkajmskie-Bartoszyce
  • Zapisy: U nauczycieli W-F-u

Więcej informacji: Kliknij tutaj

 

Moc sportu i dobrej zabawy gwarantowana:)

Wrz 19 2022

Polecamy

Nie wiesz jak spędzić czas wolny? To proste! Dobra książka zawsze dotrzyma Ci towarzystwa. Zapraszamy do naszej biblioteki po bestsellery!

Wrz 16 2022

I Powiatowe Młodzieżowe Forum Partycypacji i Ekonomii Społecznej

W auli naszej szkoły odbyło się I  Powiatowe Młodzieżowe Forum Partycypacji i Ekonomii Społecznej, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Bartoszycach.

Partnerami w projekcie był Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundacja Empiria  i Wiedza, Stowarzyszenie na rzecz spółdzielczości i przedsiębiorczości lokalnej ,,WAMA –COOP’’, Spółdzielnia Socjalna ,,Dobra Ekonomia’’ oraz Stowarzyszenie ,,My Młodzi’’. Forum skierowane było do młodzieży klas 2 i 3 szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Bartoszyckiego. Spotkanie otworzył Starosta Bartoszycki- Jan Zbigniew Nadolny.

Katarzyna Basak- Naczelniczka Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Promocji i Strategii mówiła na temat dotychczasowych działań z młodzieżą, jednocześnie deklarując wsparcie swojego wydziału dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy chcą angażować się w różne projekty i inicjatywy pozaszkolne, a tym samym włączać się w działalność społeczną i obywatelską na rzecz rozwoju Powiatu Bartoszyckiego. – Potraktujcie nas jako swego rodzaju ,,helpdesk’’- pomocną dłoń w waszym rozwoju. Wierzcie we własne możliwości, łamcie strach przed porażką, nie zaniedbujcie swoich talentów i zainteresowań- mówiła Katarzyna Basak.

Młodzież była bardzo zainteresowana tematami aktywizacji młodych w małych miastach; pozyskiwaniem pracy: formalnymi i nieformalnymi sposobami i oczywiście szeroko pojętym tematem wolontariatu, który daje młodzieży odwagę do działania. Agnieszka Kasprzyk- Mączyńska – certyfikowany coach, managerka personalna, a także ekspertka z wieloletnim doświadczeniem  w procesach HR podkreślała jak ważna jest wiedza merytoryczna, ale jak równie ważna w procesie rekrutacji jest działalność społeczna i aktywność obywatelska potencjalnych osób poszukujących pracy.

Artur Ziemacki Prezes Spółdzielni Socjalnej ,,Dobra Ekonomia’’ opowiedział młodzieży o tym jak stawiał swoje pierwsze kroki w biznesie, jakie bariery musiał pokonać, aby w końcu przez pryzmat swoich działań związanych z wypiekiem chleba w Więziennej Piekarni stać się rozpoznawalną marką.

Marek Orlicki- związany z olsztyńskim Stowarzyszeniem ,,WAMA COOP’’ w sposób niezwykle przystępny zaznajomił młodych jak ważną rolę odgrywają Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w tworzeniu podmiotów ekonomii Społeczności .

Prezentacje ekspertów miały charakter interaktywny, jednak dopiero warsztaty stolikowe prowadzone przez Annę Bułło- dyrektorkę Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego, Agnieszkę Kasprzyk Mączyńską, Artura Ziemackiego, Marka Orlickiego, Stowarzyszenie ,,My Młodzi’’ (Julia Gadomska i Nikolas Mieczkowski) oraz Katarzynę Basak i Ewę Izdebską wywołały burze mózgów młodych ludzi, pokazały ich niespożyte pokłady energii i niewiarygodny potencjał. Prezentacje młodzieży (potencjalnych liderów ze wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bartoszyckiego), będące podsumowaniem ,,warsztatowych stolików’’ na temat pracy w korporacji, marzeniach o szeroko pojętym sukcesie, tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, życiowych celach i oczekiwaniach  są tylko potwierdzeniem jak zdolna jest nasza młodzież, kreatywna, wspaniała i jak wiele my dorośli- możemy od nich czerpać.

Wisienką na torcie były warsztaty chlebowe poprowadzone przez Artura „Chlebka” Ziemackiego w Więziennej Piekarni. Tego dnia Areszt Śledczy pachniał nie tylko świeżym chlebem, ale nade wszystko tętnił gwarem młodych ludzi, którzy wiedzą czego chcą od życia.

Wrz 08 2022

Informacja

W dniu 09.09.2022 r. od godz. 11.00 w sekretariacie szkoły można odbierać Świadectwa Dojrzałości z maturalnego egzaminu poprawkowego przeprowadzonego w sierpniu 2022 r.

Wrz 08 2022

Wyprawka szkolna

Na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wnioski na wyprawkę szkoloną można składać u pedagoga szkolnego:
Poniedziałek – 11.00 – 15.00
Wtorek – 8.00 – 13.00
Środa – 9.00 – 13.00
Czwartek – 10.00 – 15.00
Piątek – 8.00 – 12.00

Agnieszka Wróblewska – pedagog szkolny

Wrz 07 2022

Informacja

Informujemy, że od dnia: 07.09.2022 r. zdający, którzy zdali egzamin zawodowy przeprowadzony w czerwcu i lipcu 2022 r. mogą odebrać w sekretariacie szkoły świadectwa, certyfikaty i dyplomy.

Wrz 06 2022

Program edukacyjny „Nauka to ludzie”

Jeśli świat nie przestaje Cię ciekawić, interesuje Cię nie tylko nowa wiedza, ale też to w jaki sposób ona powstaje – odwiedź Gdański Uniwersytet Medyczny. To jedyna w Polsce uczelnia medyczna ze statusem uczelni badawczej, a nasi wykładowcy chętnie podzielą się z Tobą swoją wiedzą.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w programie edukacyjnym „Nauka to ludzie”. Jego uczestnicy i uczestniczki spotkają się z badaczami i badaczkami nie tylko po to, by zdobyć wiedzę z zakresu medycyny, farmacji, biotechnologii i nauk o zdrowiu, ale też by dowiedzieć się jak wyglądają badania naukowe, którym ją zawdzięczamy.

Program obejmuje 5 spotkań, które będą się odbywać raz w miesiącu (sobota-niedziela) w siedzibie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwsze spotkanie dla grupy przyjętej na semestr zimowy 2022/2023 odbędzie się w drugiej połowie października br., pierwsze spotkanie dla grupy przyjętej na semestr letni odbędzie się w lutym 2023 r.

Uczestnikom zapewniany jest nocleg na czas trwania zajęć.
Szczegóły na stronie internetowej w linku poniżej: Kliknij tutaj

Wrz 06 2022

Obozy integracyjne

Obozy integracyjne to już tradycja w naszej szkole!. W tym roku uczniowie klas pierwszych liceum i technikum spędzą trzy dni pełne niesamowitych wrażeń w ośrodku „Mazurskie Chaty” w Pieckach. 5. września na obóz wyjechali uczniowie liceum ogólnokształcącego.

Wrz 02 2022

Spotkanie młodzieży z Polski i Ukrainy tuż, tuż…

W dniach 15-18 sierpnia 2022 roku odbyła się wizyta przygotowawcza do projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, którego realizacja będzie miała miejsce we wrześniu bieżącego roku. Opiekunowie wymiany spotkali się w Białymstoku. Wzięli w niej udział ze strony ukraińskiej: pani Irena Dmytrenko i pani Marina Kondratiuk, natomiast ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: p. Danuta Groth, p. Grażyna Karczewska oraz koordynator wymiany – p. Mirosław Sawicki.

Podstawowym celem wizyty było uszczegółowienie harmonogramu wymiany, ustalenie ewentualnych zmian w projekcie, wypływających z czynników zewnętrznych i przyjęcie najciekawszych, najtrafniejszych rozwiązań, podział prac między grupami młodzieży polskiej i ukraińskiej w fazie przygotowań do realizacji projektu, dopracowanie możliwości i sposobów upowszechniania rezultatów projektu.

Oprócz ściśle projektowych zadań, uczestnicy wizyty przygotowawczej mieli możliwość zwiedzenia urokliwych zakątków Podlasia. Był to oczywiście piękny, zielony Białystok ze swoją wizytówką – Pałacem Branickich, określanym też Polskim Wersalem, naturalne piękno Białowieży i otaczającej ją Puszczy Białowieskiej oraz serce prawosławia w Polsce – Święta Góra Grabarka.

Organizatorzy P-UWM

Wrz 02 2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

W naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się na boisku szkolnym przy słonecznej pogodzie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Następnie głos zabrała Dyrektor Zespołu Pani Monika Szpura-Kazimierczuk. Przywitała wszystkich serdecznie. Życzyła aby nowy rok szkolny był spokojny, bezpieczny i pełen sukcesów. Przedstawiła także nowych nauczycieli. Następnie głos zabrał nowy proboszcz bartoszyckiej Fary, który pobłogosławił całą społeczność szkolną. W miłych nastrojach uczniowie udali się do klas na pierwsze spotkania z wychowawcami. 

Życzymy wszystkim owocnej nauki oraz wielu sukcesów:)

Cze 30 2022

English Teaching Market

W dniach 26-29 czerwca 2022 r. nauczycielki języka angielskiego naszej szkoły Halyna Hultseva, Agata Peślak i Natalia Osypowycz uczestniczyły w English Teaching Market, który jest największym w Polsce spotkaniem szkoleniowym nauczycieli języka angielskiego z cyklem szkoleń, konferencji i wykładów. 

Starsze posty «