Kwi 12 2018

OFERTA EDUKACYJNA

Czytaj wpis

Cze 18 2018

Informacja

W odpowiedzi na Państwa pytania dot. przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w grupie geoinformatycznej informujemy, że istnieje możliwość nauczania: matematyki, fizyki i informatyki.

Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna

Cze 18 2018

Letnia Szkoła Językowa w Łucku na Ukrainie

Nauka języka obcego poprzez zabawę i obcowanie z rodzimymi użytkownikami języka była celem nadrzędnym Letniej Szkoły Językowej, która odbyła się w dniach 6-13 czerwca 2018 roku w Łucku na Ukrainie. 
Grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami przebywała w ostatnich dniach w Łucku na Ukrainie, biorąc udział w zajęciach Letniej Szkoły Językowej zorganizowanej przez Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego w Łucku, z którym ZSP nr 2 współpracuje od wielu lat.
Było to międzynarodowe spotkanie młodzieży z Ukrainy, Białorusi i Polski, podczas którego uczniowie doskonalili swoje kompetencje językowe, dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie sposobów odnalezienia się we współczesnym świecie.
 Uczestnicy Letniej Szkoły Językowej brali udział w zajęciach języka angielskiego, niemieckiego, białoruskiego, polskiego oraz chińskiego. W atrakcyjnej formie, poprzez zabawę, sport, aktywne metody nauczania przyswajali sobie tajniki i specyfikę nauczanych języków obcych.

Czytaj wpis

Cze 15 2018

TWOJA KREW-MOJE ŻYCIE

Nasza szkoła przyłączyła się do realizacji ogólnoszkolnego projektu pn. „Twoja krew-moje Zycie” w ramach akcji edukacyjnej programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.
W celu promowania honorowego krwiodawstwa Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Panem Miłoszem Dąbrowskim, który przeprowadził prelekcję dla klas II LOA i II LOC.
Młodzież była bardzo zainteresowana informacjami przedstawionymi w prelekcji i aktywnie uczestniczyła w dyskusji na temat krwiodawstwa.

Natalia Osypowycz

Cze 14 2018

Strzeleckie mistrzostwa

12 czerwca 2018 r. odbyły się II Mistrzostwach ZSP nr 2 w Bartoszycach w strzelaniu z karabinka pneumatycznego w postawie stojącej. Mistrzostwa zorganizowane zostały przez Szkole Koło LOK ,,ZSP nr 2 Bartoszyce’’.
Frekwencja była bardzo wysoka. W zawodach uczestniczyło 50 osób. Rywalizowano w trzech grupach: dziewczęta, chłopcy, nauczyciele i pracownicy Zespołu, w konkurencji karabinek pneumatyczny postawa stojąca. Oddawano po 3 strzały próbne i 10 ocenianych.
Najwyższy wynik w mistrzostwach-86 pkt. uzyskała Weronika Stapel, która została zwyciężczynią grupy dziewcząt. Wśród chłopców najcelniej strzelał Patryk Leonowicz (83 pkt.), a w grupie nauczycieli i pracowników Zespołu p. Natalia Osypowycz (77 pkt.)

Czytaj wpis

Cze 11 2018

Udział młodzieży w Kongresie Przyszłości

7 czerwca uczniowie naszej szkoły już po raz drugi mieli okazję uczestniczyć w Kongresie Przyszłości w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Głównym celem wydarzenia było przygotowanie młodych osób do stanowczego wkroczenia w przyszłość-głównie w sferze biznesowej oraz udzielenie cennych rad osobom, które już w tej sferze się poruszają.
Na pytanie „jak odnieść sukces?” odpowiedzi udzielały znane osobistości, a wśród nich osoby związane z telewizją, m.in. Katarzyna Bosacka, Dorota Wellman, Piotr Gąsowski; youtuberzy-Astrofaza, Dawid Frank; biznesmeni -m.in. Jan Grzesiak, Grzegorz Kokoszkiewicz czy Jacek Tokarski oraz wiele innych osób sukcesu.
Te spotkania  z pewnością poszerzyły nasze horyzonty ,pokazały, że dziś potrzeba młodym ludziom kreatywności i odwagi, bo stoimy u wrót naszej przyszłości zawodowej –ocenia uczestniczka konferencji, Klaudia Ścięgaj.
Serdecznie dziękujemy Staroście Powiatu Bartoszyckiego,p. Wojciechowi Prokockiemu za wsparcie finansowe, a tym samym umożliwienie nam udziału w Kongresie Przyszłości. 

Cze 10 2018

Sukces naszej szkoły w ogólnopolskim rankingu ,,Rzeczpospolitej”

Nasza szkoła znalazła się na 18 miejscu (na 140 szkół) w ogólnopolskim Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości „Rzeczpospolitej”! Jest to ogromny sukces 🙂
Ranking został stworzony przez: Rzeczpospolitą, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Edukacji NarodowejGoogle i Allegro. Tytuł “Szkoła Kompetencji Przyszłości” otrzymało 140 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem autoprezentacji, czy pracy w zespole w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.
Pełny ranking znajdziecie na www.ranking.zwolnienizteorii.pl

Cze 10 2018

Sukces w konkursie ,, Szkoła przyjazna ekonomii społecznej”

Cze 07 2018

Gimnazjaliści strzelali w zawodach o Puchar Dyrektora

5 czerwca 2018 r. Szkolne Koło LOK ,,ZSP nr 2 Bartoszyce’’  zorganizowało II Zawody Strzeleckie Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZSP nr 2 im E. Orzeszkowej w strzelaniu z broni pneumatycznej (kal. 4,5 mm).
Frekwencja była bardzo wysoka. W zawodach uczestniczyło 39 uczniów reprezentujących sześć szkół  z powiatu bartoszyckiego (Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach; opiekun: Tomasz Płonowski, Gimnazjum w Kinkajmach; opiekun Barbara Choruży -Połeć, Szkołę Podstawową  nr 1 w Bartoszycach; opiekun Marek Wiszniewski, Szkołę Podstawową nr 4 w Bartoszycach; opiekun: Sebastian Krawczyk, Szkołę Podstawową nr 7 w Bartoszycach; opiekun: Marek Zabrzyjewski, Szkołę Podstawową nr 8  z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach; opiekun: Kamil Figat ).
Każda szkoła mogła wystawić 2 trzyosobowe drużyny. W zawodach startowali gimnazjaliści oraz uczniowie klas siódmych szkół podstawowych. Strzelano z karabinków pneumatycznych w postawie stojącej. Oddawano po 3 strzały próbne i 10 ocenianych. Oceniano klasyfikację zespołową oraz indywidualną.
Najwyższy wynik w zawodach uzyskała Julia Kaczmarczyk z  Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach (84 pkt.), która została zwyciężczynią grupy dziewcząt. W grupie chłopców najcelniej strzelał Drozdowski Paweł ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach (81 pkt.).
Czytaj wpis

Cze 07 2018

Spotkanie z sędzią Sądu Rejonowego w Bartoszycach

7 czerwca uczniowie klas: II LOA, II LOB i II LOC uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Sądu Rejonowego w Bartoszycach p. Arkadiuszem Rokickim. Spotkanie dotyczyło regulacji prawnych związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów.
Serdecznie dziękujemy Panu sędziemu za przekazanie cennych informacji.

 

 

Olga Chilmanowicz

Cze 07 2018

Doradztwo edukacyjno–zawodowe

Klasy I LOB (4.06.2018 r.) i  I LOA (7.06.2018 r.) uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach: panią Sylwię Matyjasek i panią Renatę Kołaszewską.
Temat zajęć: ,,Trendy na rynku pracy a zapotrzebowanie na kompetencje – powiat bartoszycki”. Szczegółowe zagadnienia przedstawione przez prowadzące zajęcia:
  • analiza lokalnego rynku pracy, dane statystyczne dotyczące rynku pracy,
  • oferty pracy a oczekiwania pracodawców,
  • kompetencje i kwalifikacje,
  • metody poszukiwania pracy.

Grażyna Kęsicka

Starsze posty «