Lip 12 2019

Informacja

W poniedziałek (15 lipca) sekretariat szkoły będzie czynny w godz. 13.00-16.00. 

Lip 02 2019

Informacja dla uczniów klas pierwszych

PODRĘCZNIKI
Prosimy nie kupować podręczników. Wykaz podręczników zostanie podany podczas pierwszego spotkania z wychowawcami klas.

 

IDENTYFIKATORY
Ucznia ZSP nr 2 obowiązuje identyfikator. Jego koszt wynosi 20 zł.

 

SPOTKANIA
Spotkania wychowawców z uczniami odbędą się 30.08.2019 (piątek) o godzinie 8:30.
Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami absolwentów szkół podstawowych odbędzie się 28.08.2019 (środa) godz. 16:00.
Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami absolwentów gimnazjów odbędzie się 29.08.2019 (czwartek) godz. 16:00.

 

OBOZY INTEGRACYJNE
Obozy integracyjne w klasach pierwszych liceum i technikum w ZSP nr 2 w Bartoszycach są obowiązkowe (Statut Szkoły, Rozdział 3. Sposoby realizacji zadań Zespołu Szkół; § 4, ust. 1, pkt.1c) i odbywają się w formie wyjazdowej w Krynicy Morskiej.
Wyjazdy na obozy integracyjne są trzydniowe i odbędą się w terminie od 04.09.2019 do 18.09.2019 r.
Koszt obozu – 250 zł. Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły i można uiszczać je w ratach.
I rata – 150 zł – do końca lipca 2019 r.,
II rata – 100 zł – do końca sierpnia 2019 r.

Lip 01 2019

Informacja dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW
Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach po konsultacji ze Starostą Powiatu Bartoszyckiego Panem Zbigniewem Nadolnym w dniu 01.07.2019 r. informuje, że otrzymała pozwolenie na utworzenie dodatkowego oddziału  w Liceum Ogólnokształcącym dla absolwentów gimnazjów.
W związku z tym po gimnazjum zostaną utworzone następujące klasy:
  • trzy klasy Liceum Ogólnokształcącego,
  • jedną klasę łączącą grupę Technikum Ekonomicznego i grupę Technikum Spedycyjnego,
  • dwie klasy Branżowej Szkoły I stopnia.
Listy przyjętych będą do wglądu dnia 02.07.2019 r. od godziny 8.30 w punkcie rekrutacyjnym.
ZAPRASZAMY
 
INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach po konsultacji ze Starostą Powiatu Bartoszyckiego Panem Zbigniewem Nadolnym w dniu 01.07.2019 r. informuje, że otrzymała pozwolenie na utworzenie dodatkowego oddziału w Liceum Ogólnokształcącym oraz dodatkowego oddziału w Branżowej Szkole I stopnia dla absolwentów szkół podstawowych.
W związku z tym po szkole podstawowej zostaną utworzone następujące klasy:
  • trzy klasy Liceum Ogólnokształcącego,
  • jedną klasę łączącą grupę Technikum Ekonomicznego i grupę Technikum Spedycyjnego,
  • dwie klasy Branżowej Szkoły I stopnia.
Listy przyjętych będą do wglądu dnia 02.07.2019 r. od godziny 8.30 w punkcie rekrutacyjnym.
ZAPRASZAMY

Lip 01 2019

Wizyta młodzieży rosyjskiej w ZSP 2

W dniach 10-14 czerwca  2019 r. po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole grupę dzieci i młodzieży z Czerniachowska. Przyjazd Rosjan był możliwy dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Bartoszycach oraz współpracy ze Stowarzyszeniem Polonijnym Dom Polski im. F. Chopina w Czerniachowsku.
Główne cele przedsięwzięcia dotyczyły: kontaktów oraz współpracy, poznania kultury i zwyczajów obu narodów, budowania dialogu międzykulturowego oraz wzajemnej tolerancji.
Wizyta rozpoczęła się od spotkania organizacyjnego i zwiedzania szkoły. Następnie grupa rosyjska poznała urokliwe zakątki Bartoszyc. Odbyły się również wycieczki edukacyjno-ekologiczne: do Pałacu i Folwarku w Galinach oraz do Lidzbarka Warmińskiego.
Ciekawym punktem pobytu były zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie w Termach Warmińskich. Ponadto rosyjscy przyjaciele uczestniczyli w zajęciach wokalnych, strzeleckich i językowych przygotowanych przez nauczycieli naszej szkoły, dzięki którym mogli wykazać się aktywnością i zaprezentować swoje talenty.
Dzięki tej wizycie Rosjanie poznali naszą kulturę i zwyczaje, a my wzbogaciliśmy nasze umiejętności językowe i zacieśniliśmy więzi. Mile spędzone chwile na długo pozostaną w pamięci naszej i gości z Czerniachowska.
Monika Szpura-Kazimierczuk

Lip 01 2019

Informacja

Cze 24 2019

POLSKO-UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

W dniach 10-14 czerwca 2019 r. w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży nasi uczniowie uczestniczyli w Letniej Szkole Językowej w Łucku na Ukrainie. Współpraca ze szkołami łuckimi trwa już kilkanaście lat, a projekty realizowane z partnerskimi placówkami oświatowymi mają różnorodny charakter. Tym razem tematem nadrzędnym było doskonalenie sztuki dziennikarskiej.
Pierwsza część wizyty przebiegała w samym Łucku. Młodzież uczestnicząca w wymianie miała okazję zapoznać się, przynajmniej w ogólnym zarysie, ze specyfiką nauczania na Ukrainie, a także odwiedzić najciekawsze zakątki miasta. Klimat i atmosfera Starego Miasta, na czele z Zamkiem Lubarta, pozwoliły młodzieży poznać ciekawostki z historii tego miejsca i Ukrainy. Natomiast eksponaty, zgromadzone w Muzeum Sztuki Współczesnej, naświetliły młodzieży najnowsze trendy artystyczne współczesnej sztuki ukraińskiej.
12 czerwca 2019 roku w Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego w Łucku zainaugurowano Międzynarodowe Forum Młodych Dziennikarzy. Forum jest kontynuacją festiwalu prasy szkolnej pod nazwą „Gałąź jabłoni”, który odbywa się w tej szkole od 12 lat. Tym razem festiwal poszerzył swój wymiar i obok uczniów kilkunastu szkół łuckich, wzięli w nim udział uczniowie z Gimnazjum nr 4 w Brześciu na Białorusi oraz uczniowie naszej szkoły. Na inauguracji międzynarodowego spotkania obecni byli przedstawiciele władz miasta, przewodnicząca Wydziału Oświaty w Łucku, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz uczniowie biorący udział w tym przedsięwzięciu.
Druga część naszej wizyty miała miejsce na północy Wołynia, nad jeziorem Świtaź, gdzie odbywało się Międzynarodowe Forum Młodych Dziennikarzy. Pobyt nad jeziorem zdominowany był przez warsztaty dziennikarskie, prowadzone przez redaktora naczelnego portalu „Wołyń 24” – Swiatosława Lesiuka oraz blogera – fotografa Włada Kardasza. Młodzi Ukraińcy, Białorusini i Polacy z dużym zainteresowaniem zgłębiali tajniki sztuki dziennikarskiej. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie pisania artkułów, fotografowania, filmowania, dzielili się doświadczeniami w redagowaniu gazetek szkolnych. Zwieńczeniem warsztatów był konkurs na opracowanie bloga o tematyce, dotyczącej ważnych problemów społecznych.
Oprócz zajęć typowo dziennikarskich uczestnicy Forum brali udział w zajęciach integracyjnych, językowych, sportowo-rekreacyjnych, doskonaląc w ten sposób swoje umiejętności komunikowania się w językach obcych.
Słoneczna pogoda, szczerość, gościnność, atmosfera życzliwości i otwartości ze strony młodych Ukraińców i ich rodziców, nauczycieli oraz Dyrekcji Szkoły na długo pozostaną w pamięci uczniów ZSP nr 2. Są one również wyrazem chęci tworzenia przyjaznych stosunków między naszymi społeczeństwami, nadawania im nowego kształtu, a tegoroczne warsztaty dziennikarskie napawają optymizmem i utwierdzają w przekonaniu, iż kreatywność młodych ludzi, otwartych na nowe idee i pomysły, zaowocuje w trakcie budowania nowego jutra naszych narodów.

Danuta Groth, Mirosław Sawicki

Cze 24 2019

Najlepszy czytelnik

Niezmiernie miło nam ogłosić, iż najlepszym czytelnikiem w roku szkolnym 2018/2019 został: MICHAŁ GRABUŚ z kl. II LO C.
Gratulujemy!

 

Cze 24 2019

Konkurs „Małe formy literackie”

Dnia 13 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia II edycji konkursu. Rozpoczęło ją „klimatyczne” spotkanie warsztatowe z panem Witoldem Kiejrysem. Uczestniczki wzbogacone o mądrość życiową i doświadczenie pisarskie poety i prozaika w otoczeniu książek wysłuchały werdyktu Jury. 
Szanowna Komisja w składzie: p. Agnieszka Dobrowolska- Śliwińska, p. Katarzyna Zagajewska-Sycz, p. Witold Kiejrys przyznała: 
I miejsce w kategorii POEZJA – Julii Łabędzkiej;
I miejsce w kategorii PROZA – Magdzie Batraniec;
II miejsce w kategorii PROZA – Ewelinie Rawłuszko i Julii Łabędzkiej.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnej edycji !
 
Iwona Tadorowska

Cze 14 2019

Zawody Strzeleckie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZSP nr 2

11 czerwca 2019 r. na strzelnicy szkolnej odbyły się III Zawody Strzeleckie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZSP nr 2 w Bartoszycach.  W zawodach uczestniczyło 24 uczniów reprezentujących: Szkołę Podstawową w Sokolicy -opiekun Barbara Choruży-Połeć, Szkołę Podstawową nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania -opiekun Kamil Figat oraz Szkołę Podstawową nr 4 w Bartoszycach -opiekun Tomasz Płonowski.
Reprezentanci szkół strzelali z karabinków pneumatycznych w postawie stojącej. Oddawano po 3 strzały próbne i 10 ocenianych. Oceniano klasyfikację zespołową oraz  indywidualną  w grupie dziewcząt i chłopców. Zawody zostały zorganizowane przez Szkolne Koło Strzeleckie LOK „ZSP nr 2 Bartoszyce”. Sędzią głównym zawodów był Jarosław Puszko, wspierany przez: Weronikę Stapel, Julię Kaczmarczyk, Macieja Sośnickiego oraz Olafa Sobczaka.
Zawody poprzedzone zostały warsztatami strzeleckimi, które odbyły się 6 czerwca. Uczestniczyło w nich 21 uczniów. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z regulaminem strzelnicy i zasadami bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią oraz podstawowymi zasadami strzelania. Warsztaty prowadził opiekun Szkolnego Koła Strzeleckiego LOK p. Jarosław Puszko.
Organizatorzy dziękują Dyrektorowi ZSP nr 2 w Bartoszycach p. Zbigniewowi Pietrzakowi za ufundowanie nagród. Dziękujemy uczniom i ich opiekunom za uczestnictwo w zawodach.
Wyniki (miejsca 1-4):
Klasyfikacja zespołowa:
Dziewczęta:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Bartoszycach -162 pkt. (Baranowska Gabriela, Kulis Weronika);
2. Szkoła Podstawowa w Sokolicy-151 pkt. (Kiżyk Urszula, Zadroga Sandra);
3. Szkoła Podstawowa w Sokolicy-139 pkt. (Białousz Wiktoria, Gędziorewska Maria);
4. Szkoła Podstawowa nr 8 z UJN w Bartoszycach ( Batraniec Magda, Demczur Natalia)
Chłopcy:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Bartoszycach – 155 pkt.(Surma Aleksander, Sarzyński Mateusz);
2 .Szkoła Podstawowa w Sokolicy- 153 pkt. (Frączek Cyprian, Kwiatkowski Krzysztof);
3. Szkoła Podstawowa w Sokolicy- 145 pkt. (Banach Dominik, Kanarek Bartłomiej)
4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Bartoszycach – 124 pkt.(Pietkiewicz Bartosz, Tumiński Damian)
Klasyfikacja indywidualna:
Dziewczęta:
1. Kulis Weronika (Szkoła Podstawowa nr 4 w Bartoszycach)- 84 pkt.
2. Białousz Wiktoria (Szkoła Podstawowa w Sokolicy)-79 pkt.
3. Baranowska Gabriela (Szkoła Podstawowa nr 4 w Bartoszycach)-78 pkt.
4. Dziaduszek Alicja (Szkoła Podstawowa nr 8 z UJN w Bartoszycach) -76 pkt.
Chłopcy:
1. Frączek Cyprian (Szkoła Podstawowa w Sokolicy) – 84pkt.
2. Surma Aleksander (Szkoła Podstawowa nr 4 w Bartoszycach)-78 pkt.
3. Sarzyński Mateusz (Szkoła Podstawowa nr 4 w Bartoszycach)-77 pkt.
4. Banach Dominik (Szkoła Podstawowa w Sokolicy) – 77pkt.(mniejsza ilość 7).

Cze 06 2019

WARSZTATY TERENOWE W MAZURSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

W dniach od 27 do 31 maja 2019 r. wzięliśmy udział w warsztatach terenowych „Szkiełko i oko – interdyscyplinarna edukacja w praktyce”, które odbyły się w Nowym Moście, miejscowości położonej na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Podczas różnorodnych warsztatów przedmiotowych pogłębiliśmy swoją wiedzę z zakresu ochrony przyrody i środowiska, prowadziliśmy obserwacje, oznaczaliśmy gatunki roślin i zwierząt. Dokonywaliśmy  także pomiarów wysokości względnej wzniesienia, kąta padania promieni słonecznych, właściwości fizyczno-chemicznych pobranej próbki glebowej oraz wyznaczaliśmy azymuty w terenie. Mieliśmy też czas na rozrywki edukacyjne. Pływaliśmy  kajakami, graliśmy w siatkówkę oraz delektowaliśmy się pięknem naszej rodzimej przyrody – zwiedziliśmy m.in. Rezerwat „Zakręt”, w którym mieliśmy możliwość obserwacji gatunków chronionych w ich naturalnych siedliskach oraz jeziorka dystroficznego. Byliśmy także w Muzeum Przyrodniczym w Krutyni. Czas spędzony w Mazurskim Parku Krajobrazowym minął nam bardzo szybko i żal było wracać.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2:
– „Warsztaty terenowe to jedna z najlepszych wycieczek szkolnych”- Ola;
– ,,Miła atmosfera i wspaniali ludzie! Bawiłam się świetnie! Oby więcej takich wyjazdów.”- Wiktoria;
– „Takie warsztaty to idealna forma przyswajania wiedzy. Cieszę się, że mogłem wziąć w nich udział”- Kuba.
Agnieszka Dobrowolska-Śliwińska

Starsze posty «