Gru 08 2018

Nasi uczniowie awansowali do szczebla centralnego olimpiady

Pięcioro uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do etapu centralnego III Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, a czworo zdobyło tytuł finalisty etapu wojewódzkiego.
Uczniowie: Weronika Stapel, Marcin Jabłoński, Adam Michalski, Patryk Majcher, Piotr Ramotowski zostali laureatami etapu wojewódzkiego III Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności i tym samym zakwalifikowali się do etapu centralnego, który odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach: 22-23 marca 2019 r.
Tytuł finalisty etapu wojewódzkiego zdobyło 4 uczniów naszej szkoły: Weronika Sadlak, Magdalena Sosnowska, Dawid Sobierajski, Mateusz Rajtak. Główną nagrodą w olimpiadzie jest uzyskanie indeksu dowolnie wybranej uczelni wyższej w Polsce.
Etap okręgowy olimpiady odbył się 7 grudnia 2018 r. w Olsztynie, w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podczas finału wojewódzkiego uczestnicy rozwiązywali test składający się z 40 pytań, który obejmował  tematykę dotyczącą: stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i obronności. Po napisaniu testu uczniowie mieli okazję do spotkania z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy przybliżyli im specyfikę służby i tryb szkolenia.
Etap okręgowy poprzedzony był eliminacjami, polegającymi na napisaniu eseju na jeden z pięciu podanych przez organizatora tematów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostali uczniowie szkół, których prace zostały ocenione najwyżej. Z naszej szkoły zakwalifikowało się 9 uczniów.
Głównym organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Warszawski przy współpracy z 14 uczelniami wyższymi w Polsce. Patronat honorowy nad olimpiadą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.
Tematyka olimpiady obejmuje treści programowe ujęte w podstawie programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, historia oraz edukacja dla bezpieczeństwa, dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa oraz utrzymania porządku publicznego.
Uczniów przygotowywał Jarosław Puszko.
Gratulujemy!

Gru 07 2018

Światowy Dzień Wolontariusza

Zorganizowaliśmy obchody Światowego Dnia Wolontariusza w szkole. Przeprowadzaliśmy wywiady z uczniami i nauczycielami na temat wolontariatu. Zawieszaliśmy uczniom plakietki, zachęcające świadczenie pracy wolontariackiej, robiliśmy zdjęcia przy ściance SKW.  Nasze święto uatrakcyjniły występy artystyczne członków Koła Wokalnego. Podczas obchodów odwiedzili nas przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach.
Pan Zbigniew Jabłoński wręczył podziękowania Szkolnemu Klubowi Wolontariatu za pomoc w Świątecznej Zbiórce Żywności. W obchody Światowego Dnia Wolontariusza włączyli się nie tylko członkowie SKW, ale również cała społeczność szkolna.

Natalia Osypowycz

Gru 07 2018

Nowa oferta czytelni

Czytelnia  to nie tylko książki, czasopisma, filmy i Internet.
Od niedawna każdy użytkownik może zagrać  tu między innymi w warcaby, chińczyka, bierki, domino .
Ze względu na wzrastające zainteresowanie grami planszowymi  planujemy pozyskanie kolejnych egzemplarzy i  sukcesywne wzbogacanie zbiorów.
Zapraszamy !!!

 

Gru 07 2018

Polecamy!

„ŚWIAT PROBLEMÓW” – LITERATURA PIĘKNA WSPOMAGAJĄCA PROFILAKTYKĘ
Szanowni Rodzice i prawni opiekunowie !
W Wypożyczalni został wyodrębniony  dla Państwa księgozbiór  pomagający  poznać i zrozumieć  problemy współczesnej młodzieży oraz pomóc w ich rozwiązywaniu.
Zapraszamy do lektury!

Gru 03 2018

Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty, samodzielny rodzaj sił zbrojnych. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności  w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. 43 brygada lekkiej piechoty w Braniewie jest jednym z pięciu batalionów tworzących 4 Warmińsko – Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga.
W czwartek 29 listopada 2018 r. nasza szkoła gościła żołnierzy z 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie. Uczniowie klas II i III liceum ogólnokształcącego mieli okazję do spotkania z funkcjonariuszami i zaczerpnięcia informacji na temat Wojsk Obrony Terytorialnej oraz projektu „Ferie w mundurze”. St. chor. Artur Junik i szer. Anna Szczepańska przybliżyli młodzieży specyfikę służby i tryb szkolenia. Ponadto, zachęcali uczniów do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, a zainteresowani uczniowie mogli na miejscu wypełnić wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej.

Agata Smereczańska

Gru 03 2018

Straż Graniczna – specyfika służby i zasady naboru.

Straż graniczna to umundurowana i uzbrojona formacja wykonująca zadania związane
z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego. Jak zostać funkcjonariuszem straży granicznej? Odpowiedź na to pytanie mogli otrzymać uczniowie ZSP nr 2 we wtorek,27 listopada 2018 r. podczas spotkania z funkcjonariuszami ww. formacji. Podczas spotkania chor. szt. Sylwia Kacprzak oraz ppor. Karol Matejunas przedstawili charakterystykę
i specyfikę pracy w Straży Granicznej w Bezledach oraz zaprezentowali obszary działania i zadania funkcjonariuszy. Ponadto, szczegółowo omówili zasady rekrutacji do służby. W spotkaniu wzięły udział klasy III liceum ogólnokształcącego oraz klasa III i IV technikum.
Agata Smereczańska

Gru 03 2018

Profilaktyka dla rodziców i nauczycieli

Nowe narkotyki – dopalacze. Na temat szkodliwości  dopalaczy odbyły się spotkania rodziców uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach. Nauczycielom temat  dopalaczy przedstawiła pani Małgorzata Jadczak – z – ca dyrektora ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach. Ten sam temat rodzicom uczniów przybliżyła p.Justyna Kowalkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bartoszycach. Podczas spotkań wyjaśniono co to są nowe substancje psychoaktywne, środki zastępcze oraz dopalacze. Przedstawiono podział substancji psychoaktywnych ze względu na sposób oddziaływania
na ośrodkowy układ nerwowy oraz metody ich zażywania. Wyjaśniono działanie na organizm człowieka. Przedstawiono zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Agnieszka Wróblewska

Gru 03 2018

Wystawa prac uczniowskich

W Bibliotece szkolnej zorganizowana była wystawa prac  przygotowanych na konkurs w ramach projektu „POZNAJ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ. DZIEDZICTWO KULTUROWE – DROGĄ DO PRZECIWDZIAŁANIA PRZYCZYNOM CYBERPRZESTĘPCZOŚCI „
Prace konkursowe przygotowali uczniowie:
  • klasa IV TOR – Sulbiński Daniel, Przemysław Jurkiewicz, Magdalena Segin, Damian Harhaj, Piotr Bujwid, Konrad Gałązka, Andżelika Pawłowska, Maciej Krasnowski
  • klasa III LOA – Sylwia Stankowska
Prace zostały wysłane do Warszawy na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości
i Fundację Dajna przez opiekunów wystawy, którymi były panie: Agnieszka Wróblewska, Agnieszka Dobrowolska -Śliwińska, Zofia Walos. Już wkrótce będą znane wyniki konkursu.
Uczestnikom  życzymy powodzenia !

Lis 29 2018

„Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”

W piątek, 23 listopada 2018 r. w ZSP nr 2 powstał mobilny punkt informacyjny Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, do którego mogli się zgłosić zarówno uczniowie jak i inni mieszkańcy miasta zainteresowani ochotniczymi formami służby wojskowej.
W tym samym czasie, uczniowie klas II i III liceum ogólnokształcącego oraz II, III i IV technikum uczestniczyli w spotkaniu z przedstawiielem WKU w Lidzbarku Warmińskim p. Anną Mihal oraz st. szer. Kamilem Janukowiczem – żołnierzem zawodowym z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim. P. Anna Mihal wyjaśniła, jakie istnieją możliwości, aby zostać żołnierzem zawodowym tj. służba przygotowawcza, służba w Wojskach Obrony Terytorialnej lub ukończenie studiów wojskowych. Kolejno st. szer. Kamil Janukowicz przybliżył młodzieży, jak wygląda służba przygotowawcza, w której uczestniczył przed podjęciem służby zawodowej. Opisał, jak wygląda dzień służby, co jest wymagane na co dzień i czego należy się nauczyć przed przysięgą oraz przybliżył realia wojskowego ratownictwa medycznego.
Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.

Agata Smereczańska

Lis 28 2018

„Przyszłość z pasją: studia, praca, kariera.”

Dnia 26 listopada 2018 r. młodzież klas II i III liceum ogólnokształcącego i II technikum mogła uczestniczyć w warsztatach w ramach doradztwa zawodowego nt. „Przyszłość z pasją: studia, praca, kariera”. Zostały one przeprowadzone przez Panią Izabelę Kurowicką i Panią Joannę Ferdycz z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach. Były to trzecie z cyklu warsztatów prowadzonych przez ww. uczelnię.
Podczas warsztatów Panie pomogły uczniom w określeniu ich mocnych i słabych stron, cech charakterystycznych i umiejętności, które posiadają, a które muszą jeszcze zdobyć. Warsztaty pomogły młodzieży w zidentyfikowaniu zainteresowań i wymarzonego zawodu oraz w planowaniu kariery zawodowej.
Przy okazji, Panie przedstawiły ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz przybliżyły charakterystykę kierunków, jakie są dostępne na Wydziale Nauk Społecznych w Bartoszycach.

Agata Smereczańska

Starsze posty «